Category Archives: Cấp cứu tiền bệnh viện

Cấp cứu tiền bệnh viện

Cấp cứu tiền bệnh viện số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

DẬP PHỔI (CONTUSION PULMONAIRE) Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Huitième Edition Khi mô phổi bị rách hay bị xé bởi một chấn thương kín hay hở, máu có thể xâm chiếm các khoảng phế nang (espace alvéolaire) và sinh ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tiền bệnh viện số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

FLAIL CHEST (MẢNG SƯỜN) Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Huitième Edition Mảng sườn (volet costal) xảy ra khi hai hay nhiều xương sườn kế cận bị gãy ở nhiều nơi trên chiều dài của chúng.Điều do có hậu quả là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu tiền bệnh viện số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG SƯỜN (FRACTURES DE COTES) Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Huitième Edition Những gãy xương sườn thường được quan sát bởi các intervenant préhospitalier, ở khoảng 10% những bệnh nhân chấn thương. Nhiều yếu tố góp phần vào tỷ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu tiền bệnh viện số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐUÔI NGỰA (SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Hội chứng đuôi ngựa (syndrome de la queue de cheval) là một thương tổn thần kinh, trong đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tiền bệnh viện số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SỬ DỤNG THẬN TRỌNG MORPHINE TRONG ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP DO TIM (USE MORPHINE WITH CAUTION IN THE TREATMENT OF ACUTE CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA) Neal Richmond, MD Chief Executive Officier and Medical Director Louisville Metro Emergency Medical Services Louisville, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tiền bệnh viện số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÃY LO NGẠI BỆNH NHÂN GIÀ VỚI TIẾNG THỞ KHÒ KHÈ MỚI PHÁT (FEAR THE ELDERLY PATIENT WITH NEW ONSET WHEEZING) Marc Eckstein, MD Medical Director Los Angeles Fire Department Professor of Emergency Medicine Keck School of Medicine University of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu tiền bệnh viện số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÙ PHỔI CẤP DO TIM (DETRESSE RESPIRATOIRE : OEDEME PULMONAIRE AIGU CARDIOGENIQUE) David Clerc Emmanuelle Guyot Service des Urgences Centre hospitalier universitaire vaudois Lausanne (Suisse) CONCEPTS PRINCIPAUX – Đứng trước một bệnh nhân khó thở, chỉ với phán đoán lâm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?