Category Archives: Cấp cứu tiền bệnh viện

Cấp cứu tiền bệnh viện

Cấp cứu tiền bệnh viện số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

DẬP PHỔI (CONTUSION PULMONAIRE) Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Huitième Edition Khi mô phổi bị rách hay bị xé bởi một chấn thương kín hay hở, máu có thể xâm chiếm các khoảng phế nang (espace alvéolaire) và sinh ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tiền bệnh viện số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

FLAIL CHEST (MẢNG SƯỜN) Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Huitième Edition Mảng sườn (volet costal) xảy ra khi hai hay nhiều xương sườn kế cận bị gãy ở nhiều nơi trên chiều dài của chúng.Điều do có hậu quả là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tiền bệnh viện số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG SƯỜN (FRACTURES DE COTES) Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Huitième Edition Những gãy xương sườn thường được quan sát bởi các intervenant préhospitalier, ở khoảng 10% những bệnh nhân chấn thương. Nhiều yếu tố góp phần vào tỷ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu tiền bệnh viện số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐUÔI NGỰA (SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Hội chứng đuôi ngựa (syndrome de la queue de cheval) là một thương tổn thần kinh, trong đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tiền bệnh viện số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SỬ DỤNG THẬN TRỌNG MORPHINE TRONG ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP DO TIM (USE MORPHINE WITH CAUTION IN THE TREATMENT OF ACUTE CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA) Neal Richmond, MD Chief Executive Officier and Medical Director Louisville Metro Emergency Medical Services Louisville, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tiền bệnh viện số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÃY LO NGẠI BỆNH NHÂN GIÀ VỚI TIẾNG THỞ KHÒ KHÈ MỚI PHÁT (FEAR THE ELDERLY PATIENT WITH NEW ONSET WHEEZING) Marc Eckstein, MD Medical Director Los Angeles Fire Department Professor of Emergency Medicine Keck School of Medicine University of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tiền bệnh viện số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÙ PHỔI CẤP DO TIM (DETRESSE RESPIRATOIRE : OEDEME PULMONAIRE AIGU CARDIOGENIQUE) David Clerc Emmanuelle Guyot Service des Urgences Centre hospitalier universitaire vaudois Lausanne (Suisse) CONCEPTS PRINCIPAUX – Đứng trước một bệnh nhân khó thở, chỉ với phán đoán lâm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tiền bệnh viện số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÁNH SỬ DỤNG QUÁ HĂNG SAY FUROSEMIDE (AVOID OVERZEALOUS USE OF FUROSEMIDE) Jullette M. Saussy, MD Assistant Clinical Professor Section of Emergency Medicine Louisiana State University School of Medicine New Orleans, Louisiana Khi một bệnh nhân nói, ” Tôi không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tiền bệnh viện số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÙ PHỔI CẤP (OEDEME AIGU DU POUMON) S. Sepulveda X. Sauvageon J.P Jedrec J.C Salamagne Service d’anesthésie-réanimation chirurgicale SMUR Hôtel-Dieu Paris Phù phổi cấp là một suy hô hấp cấp tính do sự tràn ngập phế nang, sự tràn ngập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 13) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 13 CHẤN THƯƠNG Ở NGƯỜI GIÀ (LE TRAUMTISME CHEZ LE SUJET AGE) Tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh của người già cao hơn so với bất cứ nhóm tuổi nào của dân chúng. May mắn thay, những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 12) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 12 CHẤN THƯƠNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI (TRAUMATISME CHEZ LA FEMME ENCEINTE) Khi một phụ nữ có thai bị chấn thương, có hai tính mạng cần phải được cứu sống. Sự sống còn của thai nhi tùy thuộc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 11, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 11 CHẤN THƯƠNG BỤNG-CHẬU (TRAUMATISME ABDOMINOPELVIEN) PHẦN II III/ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG BỤNG. Ngay khi nạn nhân bị chấn thương bụng đến, phải đánh giá bệnh nhân theo ABCDE cổ điển : A : Airway : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 11, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 11 CHẤN THƯƠNG BỤNG-CHẬU (TRAUMATISME ABDOMINOPELVIEN) PHẦN I I/ ĐẠI CƯƠNG. Nguyên nhân đầu tiên của tử vong trong trường hợp chấn thương là những chấn thương sọ (50 đến 55% các tử vong do chấn thương). Sau đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 10, phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 10 CHẤN THƯƠNG NGỰC (TRAUMATISME THORACIQUE) PHẦN III VI/ NHỮNG THƯƠNG TỔN TIM-MÀNG NGOÀI TIM. A/ ĐỤNG DẬP CƠ TIM. Thường xảy ra trong chấn thương trước ngực. Nguyên nhân thông thường nhất của tử vong xảy ra ngay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 10, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 10 CHẤN THƯƠNG NGỰC (TRAUMATISME THORACIQUE) PHẦN II III/ CÁC THƯƠNG TỔN PHẾ MẠC VÀ CƠ HOÀNH. A/ TRÀN MÁU MÀNG PHỐI. Có thể dẫn đến một choáng giảm thể tích (choc hypovolémique) và một giảm oxy-huyết (hypoxémie) do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 10, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 10 CHẤN THƯƠNG NGỰC (TRAUMATISME THORACIQUE) PHẦN I I/ NHẬP ĐỀ Các chấn thương ngực chiếm 20% những trường hợp tử vong do chấn thương. Tần số của các chấn thương ngực đến khoa cấp cứu sẽ gia tăng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 9, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 9 PHẦN II CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG (TRAUMATISME DU RACHIS) I / CÁC THƯƠNG TỔN TỦY SỐNG Các thương tổn biến thiên, đi từ đụng dập tủy đơn thuần (simple contusion médullaire) có thể hồi phục hoàn toàn trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 9, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 9 PHẦN I CHẤN THƯƠNG SỌ (TRAUMATISME CRÂNIEN) A. NHẮC LẠI. I/ TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ. Não bộ nằm trong hộp sọ, khung xương cứng bao gồm 3 ngăn : máu (động mạch và tĩnh mạch), dịch não … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 8, phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 8 CHUP X QUANG CHỌN LỌC CỦA MỘT BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG NẶNG (RADIOLOGIE DE TRIAGE D’UN POLYTRAUMATISE GRAVE) PHẦN III CHỤP KHUNG CHẬU I. NHẮC LẠI CƠ THẾ HỌC Khung chậu (pelvis) bao gồm xương cùng (sacrum), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 8, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 8 CHỤP X QUANG CHỌN LỌC CỦA MỘT BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG NẶNG (RADIOLOGIE DE TRIAGE D’UN POLYTRAUMATISE GRAVE) PHẦN II CHỤP X QUANG NGỰC Vào giai đoạn này của xử trí bệnh nhân chấn thương, dĩ nhiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 8, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 8 CHỤP X QUANG CHỌN LỌC CỦA MỘT BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG NẶNG (RADIOLOGIE DE TRIAGE D’UN POLYTRAUMATISE GRAVE) PHẦN I NHẬP ĐỀ Tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của các thương tổn ở một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 7) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 7 TÌNH TRẠNG CHOÁNG Ở BỆNH NHÂN BỊ CHẤN THƯƠNG NẶNG (ÉTAT DE CHOC CHEZ LE PATIENT TRAUMATISÉ GRAVE) I/ ĐỊNH NGHĨA Choáng, dầu nguyên nhân là gì đi nữa, tương ứng với một tình trạng thiếu oxy-mô tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 6, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 6 ĐIỀU TRỊ ĐAU (LA GESTION DE LA DOULEUR) PHẦN II  IV/ VỊ TRÍ CỦA ANESTHESIE LOCOREGIONALE Ngoài những phương tiện thuốc men, những kỹ thuật gây tê tại chỗ-vùng (ALR) trong vài trường hợp cho phép cải thiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 6, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐIỀU TRỊ ĐAU (LA GESTION DE LA DOULEUR) PHẦN I Sự điều trị đau là một phần của những quan tâm hàng ngày trong thời kỳ hậu phẫu, mặc dầu đau không được xét đến một cách đầy đủ trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 5) – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG PHUƠNG PHÁP THAY THẾ TRONG TRƯỜNG HỢP NỘI THÔNG KHÍ QUẢN KHÓ I/ NHẬP ĐỀ Người ta ước tính tần số của những thông khí quản khó (intubation difficile) từ 1 đến 4% trong phòng mổ, nhưng có lẽ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

NỘI THÔNG KHÍ QUẢN (INTUBATION ENDOTRACHEALE) Nội thông khí quản (intubation endotrachéale) đầu tiên đã được mô tả bởi AndrécVésale trong “ Humane Corporis Fabrica Libris Septem ”. Ông mô tả một thông khí hỗ trợ (ventilation assistée) của một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 3, phần 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẦN IV THÁI ĐỘ XỬ TRÍ CHUNG VIII. NHỮNG THĂM KHÁM CHẨN ĐOÁN A. HỎI BỆNH Một hỏi bệnh nhanh chóng nơi những người cứu luôn luôn là thiết yếu : những chi tiết của một désincarcération khó khăn, khả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 3, phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẦN III THÁI ĐỘ XỬ TRÍ CHUNG IV. CÁC THỦ THUẬT HỒI SỨC. Những thủ thuật hồi sức tích cực và sự xử lý các thương tổn sinh tử, một cách nhanh chóng ngay sau khi được nhận diện, là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 3, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẦN II THÁI ĐỘ XỬ TRÍ CHUNG I. NHẬP ĐỀ. Sự thành công của một approche intégrée để điều trị những bệnh nhân đa chấn thương căn cứ trên một sự quản lý có hiệu quả thời gian trôi qua. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 3, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 3 XỬ TRÍ BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG LÚC ĐẾN PHÒNG CẤP CỨU PHẦN I NHẬP ĐỀ I. NHỮNG NHU CẦU CỦA MỘT THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ĐƯỢC HỆ THỐNG HÓA. Các đa chấn thương (polytraumatisme) trong thời đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 2, phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẦN III V/ ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG NẶNG. 1 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRƯỜNG (SCENE ASSESSMENT OR SIZE-UP). S (SECURITE) (AN TOÀN) : đánh giá những nguy hiểm hiện có đối với những người can thiệp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 2, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẦN II IV/ SỰ AN TÒA CỦA EQUIPE TẠI NƠI TAI NẠN. 1/ MỐI HIỂM NGUY TỨC THỜI. Khi xe cấp cứu đến, dầu thuộc loại nào, câu hỏi đầu tiên đặt ra là sự hiện diện hay không một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 2, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 2 Tóm tắt :        1/ Dụng cụ cần thiết cho SMUR        2/ Kíp và vai trò.        3/ Trang bị cá nhân        4/ Sự an toàn của kíp ở các nơi tai nạn        5/ Đánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tiền bệnh viện số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ TIỀN BỆNH VIỆN CHOÁNG XUẤT HUYẾT DO CHẤN THƯƠNG (PRISE EN CHARGE PREHOSPITALIERE DU CHOC HEMORRAGIQUE TRAUMATIQUE) CAROLINE TELION SAMU de Paris Département d’Anesthésie-Réanimation Hopital Necker Enfants Malades PIERRE CARLI SAMU de Paris Département d’Anesthésie-Réanimation Hopital Necker Enfants … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tiền bệnh viện số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÙ PHỔI CẤP (OEDEME AIGU DU POUMON) Suy hô hấp cấp tính do tràn ngập phế nang. Đó là mot cấp cứu sinh tử. Chẩn đoán dựa trên lâm sàng. 30% tử vong vào 6 tháng. Có một tình trạng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Xữ trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 1 CÁC CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG I/ NGUYÊN TẮC CĂN BẢN.             Một sự giải thích đúng đắn những thông tin nhận được lúc xảy ra một tai nạn cho phép một thầy thuốc SMUR tiên đoán 90% những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này