Cấp cứu chỉnh hình số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU GỐI
(KNEE PAIN)

Rahul K. Khare
Assistant Professor
Department of Emergency Medicine
Feinberg School of Medicine
Northwestern Memorial Hospital
Chicago, Illinois

+ Mặc dầu hầu hết bệnh nhân với đau đầu gối là không cấp cứu, nhưng trật khớp gối là một cấp cứu chỉnh hình thật sự.
+ Thương tổn mô mềm ở đầu gối là một rối loạn cơ-xương thông thường ở khoa cấp cứu
+ Hầu hết các thương tổn đầu gối có thể được cho ra khỏi khoa cấp cứu với một knee immobilizer, crutches, và close follow-up
– Nhiều bệnh nhân sẽ đòi hỏi trắc nghiệm bổ sung, như MRI, nếu đau không biến mất trong vòng 1 tuần.
– Những chỉ thị tốt lúc ra viện là chìa khóa cho những trông chờ của bệnh nhân và cho sự thông hiểu về thương tổn của họ.
+ Dây chằng bên trong (MCL) là đây chẳng bị thương tổn thường gặp nhất của đầu gối.
+ Dây chằng chéo trước gây tỷ lệ cao nhất sự không vững khớp bệnh lý

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Để lại phản hồi

Leo núi Huashan

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Để lại phản hồi

Thời sự y học số 433 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ BỆNH THẦN KINH
PHẦN II

1/ MALADIES A PRIONS : MỘT HY VỌNG ĐỐI VỚI NHỮNG BỆNH LÝ THẦN KINH KHÁC.
Nhiều điều cần phải làm trong những bệnh lý xảy ra ở các protéine. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Để lại phản hồi

10 Thắng cảnh ở Huế

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Để lại phản hồi

Cấp cứu chỉnh hình số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY GỐI
(FRACTURES DU GENOU)

Dominique SARAGAGLIA
Professeur des universités-Praticien hospitalier
d’orthopédie-traumatologie
Chef du service de chirurgie orthopédique et
de traumatologie du sport, urgences
CHU de Grenoble, hôpital sud

PHẦN II

B. THÁI ĐỘ XỬ TRÍ
I. NHỮNG GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI
– một ý kiến ngoại khoa phải được đòi hỏi dầu loại gãy là gì bởi vì phải luôn luôn sợ một di lệch thứ phát xét vì những contrainte tác động lên xương đùi.
– phải xét đến kết hợp xương hoặc bằng bắt vis riêng rẻ (vissage isolé) (gãy đơn lồi cầu) hoặc bằng nẹp vít (plaque vissée). Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Để lại phản hồi

Huế

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Để lại phản hồi

Cấp cứu chỉnh hình số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY GỐI
(FRACTURES DU GENOU)

Dominique SARAGAGLIA
Professeur des universités-Praticien hospitalier
d’orthopédie-traumatologie
Chef du service de chirurgie orthopédique et
de traumatologie du sport, urgences
CHU de Grenoble, hôpital sud

PHẦN I

A. CƠ THỂ BỆNH LÝ
1. NHỮNG GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI
Ta phân biệt :
a. Những gãy trên lồi cầu (fracture supra-condylienne). Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Để lại phản hồi