Paris
Température actuelle à Paris et heure locale
Sài Gòn
Température actuelle à Saigon, Vietnam et heure locale
Huế
Température actuelle à Hue, Vietnam et heure locale
Hà Nội
Température actuelle à Ha Noi, Vietnam et heure locale
Posted in [-] | Để lại bình luận

Tháng Tám – Août – August 2015

Image | Posted on by | Để lại bình luận

Huế: Đại Nội

Posted in Góp nhặt đó đây | Để lại bình luận

Thời sự y học số 376 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/MÙA HÈ : MÙA CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGUY HIỂM.
Trên đường hay ở nơi tận cùng của thế giới, dưới ánh nắng mặt trời hay đi cùng với sâu bọ vacances có thể nhanh chóng bị hỏng nếu ta không dè chừng..
PREVENTION. Từ trúng nắng (coup de soleil) đến maladie exotique, qua tai nạn đường xá và những tấn công bởi méduses, vacances có thể dành những mauvaises souvenirs. Y sĩ đoàn khuyến khích những du khách tìm hiểu những nguy cơ gặp phải tùy theo nơi đến của mình, để bảo vệ hay để đương đầu tốt hơn.
Đọc tiếp

Posted in Chuyên đề Y Khoa | Để lại bình luận

Huế: Thượng lưu sông Hương, Kim Long, Chùa Linh Mụ

Posted in Góp nhặt đó đây | Để lại bình luận

Huế: Hữu ngạn sông Hương, Trường Đồng Khánh Quốc Học, An Cựu

Posted in Góp nhặt đó đây | Để lại bình luận

Huế: Tả ngạn sông Hương, Gia Hội, Thành Nội

Posted in Góp nhặt đó đây | Để lại bình luận

Cấp cứu hô hấp số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÊN CHO CORTICOID Ở NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI CƠN BỘC PHÁT CẤP TÍNH CỦA HEN PHẾ QUẢN
(DO NOT FORGET TO ADMINISTER STEROIDS IN PATIENTS WITH ACUTE ASTHMA EXACERBATIONS)

Eduardo Borquez, MD
Assistant Professor
Department of Emergency Medicine
Keck School of Medicine
University of Southern California.

Steroids là cột trụ trong điều trị cả hen phế quản mãn tính và những cơn bộc phát cấp tính. Mặc dầu những ý kiến khác nhau về những bệnh nhân nào nên nhận steroids toàn thân hay steroids dạng phun hít, National Asthma Education and Prevention Program có những khuyến nghị và guideline rõ ràng về sự sử dụng chúng.
Đọc tiếp

Posted in Chuyên đề Y Khoa | Để lại bình luận