Category Archives: Cấp cứu nội khoa

Cấp cứu nội khoa

Cấp cứu nội khoa số 33 – 08/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 33 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CƠN CAO HUYẾT ÁP (CRISE HYPERTENSIVE) PHẦN II JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Sinh lý bệnh lý của cơn cao huyết áp cần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 32 – 07/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 32 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) F. ADNET MCU, PH, Samu 93, Bobigny, France PHẦN III I/ ĐỊNH NGHĨA :  Thuật ngữ hội chứng động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 31 – 07/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 31 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) THIÊN ĐẦU THỐNG (MIGRAINE HEADACHES) 1/ CHỨNG THIÊN ĐẦU THỐNG (MIGRAINE) LÀ GÌ ?  Mặc dầu bất cứ chứng đau đầu nghiêm trọng nào đều có thể được quy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 30 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 30 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) XUẤT HUYẾT DẠ DÀY-RUỘT TRÊN (Upper Gastrointestinal Bleeding) phần 2 1/ NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG CỦA XUẤT HUYẾT DẠ DÀY- RUỘT TRÊN ?  Nôn ra máu (hematemesis) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 29 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 29 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) XUẤT HUYẾT DẠ DÀY-RUỘT (Gastrointestinal Bleeding) phần 1 1/ CÁC LOẠI XUẤT HUYẾT ĐƯỜNG TIÊU HÓA KHÁC NHAU ? Cách thông thường nhất và hữu ích trên phương diện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 28 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 28 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) VIÊM MÀNG NÃO (MENINGITIS)  1/VIÊM MÀNG NÃO LÀ GÌ ? – Một bệnh của hệ thần kinh trung ương gây viêm các màng bao quanh não bộ và tủy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 27 – 03/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 27 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME SÉVÈRE) Jean-Louis Vincent, Chef du service des soins intensifs – Hôpital Erasme I/ SINH LÝ BỆNH LÝ Cơn hen phế quản (crise d’asthme) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?