Category Archives: Cấp cứu nội khoa

Cấp cứu nội khoa

Cấp cứu nội khoa số 33 – 08/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 33 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CƠN CAO HUYẾT ÁP (CRISE HYPERTENSIVE) PHẦN II JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Sinh lý bệnh lý của cơn cao huyết áp cần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 32 – 07/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 32 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) F. ADNET MCU, PH, Samu 93, Bobigny, France PHẦN III I/ ĐỊNH NGHĨA :  Thuật ngữ hội chứng động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 31 – 07/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 31 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) THIÊN ĐẦU THỐNG (MIGRAINE HEADACHES) 1/ CHỨNG THIÊN ĐẦU THỐNG (MIGRAINE) LÀ GÌ ?  Mặc dầu bất cứ chứng đau đầu nghiêm trọng nào đều có thể được quy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 30 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 30 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) XUẤT HUYẾT DẠ DÀY-RUỘT TRÊN (Upper Gastrointestinal Bleeding) phần 2 1/ NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG CỦA XUẤT HUYẾT DẠ DÀY- RUỘT TRÊN ?  Nôn ra máu (hematemesis) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 29 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 29 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) XUẤT HUYẾT DẠ DÀY-RUỘT (Gastrointestinal Bleeding) phần 1 1/ CÁC LOẠI XUẤT HUYẾT ĐƯỜNG TIÊU HÓA KHÁC NHAU ? Cách thông thường nhất và hữu ích trên phương diện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 28 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 28 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) VIÊM MÀNG NÃO (MENINGITIS)  1/VIÊM MÀNG NÃO LÀ GÌ ? – Một bệnh của hệ thần kinh trung ương gây viêm các màng bao quanh não bộ và tủy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 27 – 03/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 27 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME SÉVÈRE) Jean-Louis Vincent, Chef du service des soins intensifs – Hôpital Erasme I/ SINH LÝ BỆNH LÝ Cơn hen phế quản (crise d’asthme) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 26 – 03/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 26 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) LOẠN NHỊP TIM (DYSRHYTHMIAS IN ICU) phần 2 1/ CHUỖI TIẾP NỐI BÌNH THƯỜNG CỦA SỰ KHỬ CỰC TIM ? Các tế bào của nút dẫn nhịp trong nút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 25 – 02/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 25 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) LOẠN NHỊP TIM (CARDIAC ARRHYTHMIAS) phần 1 1/ CÓ CẦN THIẾT PHẢI XÁC ĐỊNH MỘT LOẠN NHỊP TIM RỒI MỚI ĐIỀU TRỊ KHÔNG? – Không ? 2/ LÀM SAO … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 24 – 02/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 24 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) THUỐC VÀ SUY GAN CẤP TÍNH (MEDICAMENTS ET INSUFFISANCE HEPATIQUE AIGUE) D. Pateron, Service des Urgences, Hôpital Jean Verdier, Bondy K. Belhadj, Médecin urgentiste I/ NHẬP ĐỀ Một số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 23 – 02/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 23 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) VIÊM GAN VÀ XƠ GAN (HEPATITIS AND CIRRHOSIS) 1/ VIÊM GAN LÀ GÌ ? Viêm gan (hepatitis) chỉ bất cứ quá trình viêm nào xảy ra ở nhu mô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 22 – 01/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 22 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) NHỮNG RỐI LOẠN GIÁP TRẠNG (THYROID DISORDERS) 1/ NHỮNG TÌNH TRẠNG LIÊN QUAN VỚI TUYỂN GIÁP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ CẤP CỨU THẬT SỰ? Những cấp cứu thật sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 21 – 01/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 21 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) BỆNH ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC MELLITUS) 1/MÔ TẢ NHỮNG KHÁC NHAU VỀ SINH LÝ VÀ LÂM SÀNG GIỮA ĐÁI ĐƯỜNG LOẠI 1 VÀ LOẠI 2 Đái đường loại 1 cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 20 – 01/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 20 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HEN PHẾ QUẢN (ASTHMA) 1/ HEN PHẾ QUẢN LÀ GÌ ? VÀ ĐƯỢC XẾP LOẠI NHƯ THẾ NÀO ? – Hen phế quản là một rối loạn viêm mãn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 19 – 12/2008

Cấp Cứu Nội Khoa số 19 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles. ĐỊNH NGHĨA Một tai biến mạch máu não (accident vasculaire cérébral) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 18 – 11/2008

Cấp Cứu Nội Khoa số 18 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK AND CEREBROVASCULAR ACCIDENT) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA MỘT CƠN THIẾU MÁU CỤC BỘ NÃO TẠM THỜI VÀ MỘT TAI BIẾN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 17 – 09/2008

     CẤP CỨU NỘI KHOA SỐ  17                    BS NGUYỄN VĂN THỊNH    ĐAU ĐẦU    ( HEADACHE )                              1/ MỨC ĐỘ THƯỜNG XẢY RA CỦA TRIỆU CHỨNG ĐAU ĐẦU ? MỨC ĐỘ THĂM KHÁM MỘT THẦY THUỐC VÌ BỊ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 16 – 09/2008

Cấp Cứu Nội Khoa số 16 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) 1/ NHẮC LẠI 4 PHẢN ỨNG DỊ ỨNG QUA TRUNG GIAN MIỄN DỊCH VÀ CÁC CƠ CHẾ CỦA CHÚNG  – Loại I hay tăng nhạy cảm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 15 – 08/2008

Cấp Cứu Nội Khoa số 15 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) BỆNH GAN VÀ ĐƯỜNG MẬT ( LIVER AND BILIARY TRACT DISEASE ) 1/ CÁC BIỂU HIỆN THÔNG THƯỜNG CỦA BỆNH ĐƯỜNG MẬT?  Bệnh sỏi mật (cholelithiasis) là sự hiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa số 14 – 07/2008

Cấp Cứu Nội Khoa số 14 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CÁC RỐI LOẠN CỦA THỰC QUẢN VÀ DẠ DÀY (ESOPHAGUS AND STOMACH DISORDERS) 1/ CÁC BỆNH DẠ DÀY RUỘT ĐƯỢC PHÂN BIỆT VỚI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội khoa Số 12 – 05/2008

Cấp Cứu Nội Khoa Số 12 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) ĐAU NGỰC ( CHEST PAIN ) 1/TẠI SAO NGUYÊN NHÂN CỦA ĐAU NGỰC THƯỜNG KHÓ XÁC ĐỊNH Ở PHÒNG CẤP CỨU ? – nhiều bệnh khác nhau ở các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 11 – 11/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 11 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) BỆNH TIM DO THIẾU MÁU CỤC BỘ (ISCHEMIC HEART DISEASE) 1/ BỆNH TIM DO THIẾU MÁU CỤC BỘ CẤP TÍNH ĐƯỢC XẾP LOẠI NHƯ THẾ NÀO ?  1. Bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 10 – 10/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 10 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH SYNDROME CORONARIEN AIGU – PHẦN II JEAN-LOUIS VINCENT – Chef du Service de Soins Intensifs, Hopital Erasme, Bruxelles NHỒI MÁU CƠ TIM … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 9 – 10/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 9 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH SYNDROME CORONARIEN AIGU JEAN-LOUIS VINCENT – Chef du Service de Soins Intensifs, Hopital Erasme, Bruxelles PHẦN I     Từ ngữ hội chứng động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 8 – 09/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 8 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CHÓNG MẶT 1/ KỂ BA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CÂN BẰNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN . – Hệ thị giác: mắt và các cơ nhãn cầu – Hệ nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 7 – 06/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 7 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CƠN CAO HUYẾT ÁP (CRISE HYPERTENSIVE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs – Hopital Erasme, Bruxelles Sinh lý bệnh lý của cơn cao huyết áp (crise hypertensive) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 6 – 05/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 6 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) BỆNH ĐÁI ĐƯỜNG MẤT BÙ (DIABETE DECOMPENSE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs Hopital Erasme, Bruxelles I/ ACIDO-CETOSE DIABETIQUE: Điều trị gồm 2 phần : truyền tĩnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 5 – 03/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 5 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) SUY TIM SUNG HUYẾT VÀ PHÙ PHỔI CẤP (CONGESTIVE HEART FAILURE AND ACUTE PULMONARY EDEMA) 1/ THỂ NÀO LÀ SUY TIM SUNG HUYẾT (CONGESTIVE HEART FAILURE)? – Đó là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 4 – 02/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 4 (bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) NGHẼN MẠCH PHỐI (PULMONARY EMBOLISM) 1/ TỶ LỆ TỬ VONG CỦA NGHẼN MẠCH PHỔI Mỗi năm ở Hoa Kỳ có hơn 600.000 người bị nghẽn mạch phổi, dẫn đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 3 – 01/2007

Cấp Cứu Nội Khoa Số 3 HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU (DEEP VENOUS THROMBOSIS) 1/ MỨC ĐỘ MẮC BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU – một triệu bệnh nhân mỗi năm ở Hoa Kỳ 2/ KỂ CÁC YẾU TỐ NGUY … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 2 – 12/2006

Cấp Cứu Nội Khoa Số 2 CAO HUYẾT ÁP VÀ CƠN CAO HUYẾT ÁP 1/ ĐỊNH NGHĨA CAO HUYẾT ÁP – Định nghĩa của các sách giáo khoa là huyết áp cao hơn 160/95 mmHg – Cao huyết áp giới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp Cứu Nội Khoa Số 1 – 06/2006

Cấp Cứu Nội Khoa Số 1 PHÙ PHỔI CẤP DO TIM B.Orlado, Service des Urgences, Hopital Hotel-Dieu, Paris I/ SINH LÝ BỆNH LÝ: -Phù phổi cấp nguyên nhân do tim hay huyết động học là một suy hô hấp cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bình luận về bài viết này