Category Archives: Cấp cứu môi trường

Cấp cứu môi trường

Cấp cứu môi trường số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐIỆN GIẬT (ELECTROCUTION) Một thương tổn do điện (lésion par électricité) tương đối ít xảy ra nhưng có thể gây nên những thương tổn hủy hoại nhiều hệ cơ quan (lésions multi-systémiques) với tỷ lệ tử vong và bệnh tật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu môi trường, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu môi trường số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẾT ĐUỐI VÀ NGỪNG TIM-HÔ HẤP (NOYADES ET ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles CƠ CHẾ. Nguy cơ quan trọng dĩ nhiên là nguy cơ ngừng tim-hô hấp do thiếu oxy-mô. “ Hydrocution … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu môi trường, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu môi trường số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG THÂN NHIỆT VÀ NGỪNG TIM (HYPERTHERMIA AND CARDIAC ARREST) I/ ĐỊNH NGHĨA Tăng thân nhiệt (hyperthermie) xảy ra khi khả năng điều hòa nhiệt của cơ thể biến mất và khi nhiệt độ trung ương vượt quá nhiệt độ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu môi trường, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu môi trường số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ THÂN NHIỆT VÀ NGỪNG TIM I/ ĐỊNH NGHĨA. Hạ thân nhiệt được định nghĩa như là nhiệt độ trung tâm của cơ thể dưới 35 độ và được xếp loại như là nhẹ (32-35 độ ), trung bình (28-32 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu môi trường, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu môi trường số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ THÂN NHIỆT VÀ TĂNG THÂN NHIỆT (HYPOTHERMIES ET HYPERTHERMIES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles HẠ THÂN NHIỆT (HYPOTHERMIE) Ta nói là hạ thân nhiệt khi nhiệt độ trung tâm xuống dưới 35 độ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu môi trường, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu môi trường số 9 – 04/2010

Cấp Cứu Môi Trường số 9 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CHẾT ĐUỐI (NOYADE) PHẦN I Chết đuối là một nguyên nhân thường xảy ra của tử vong do tai nạn. Hậu quả gây hại quan trọng nhất của chết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu môi trường số 8 – 04/2010

Cấp Cứu Môi Trường số 8 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) ĐIỆN GIẬT (ELECTROCUTION) PHẦN II Một thương tổn do điện (lésion par électricité) tương đối ít xảy ra nhưng có thể gây nên nhiều thương tổn hủy hoại với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bạn nghĩ gì về bài viết này?