Category Archives: Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT VÀ BLOC TIM HOÀN TOÀN (HYPERKALEMIA & COMPLETE HEART BLOCK) Kerry Layne Henry Fok Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust London, UK Adam Nabeebaccus Cardiology, King’s College, UK TEST 11 BỆNH SỬ Một người đàn ông 74 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM KALI-HUYẾT (HYPOKALEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 10 Một người đàn ông 58 tuổi đến khoa cấp cứu kêu yếu toàn thân trong 2 ngày qua. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÔN MÊ TĂNG THẨM THẤU (COMA HYPEROSMOLAIRE) D.Santelli, PH A. Bourgoin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord, Marseille I. SINH LÝ BỆNH LÝ

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÔN MÊ TĂNG THẨM THẤU (HYPERGLYCEMIC HYPEROSMOLAR NON KETOTIC COMA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 9 Một người đàn bà 52 tuổi được chồng mang đến khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÔN MÊ TĂNG THẨM THẤU (HYPERGLYCEMIC HYPEROSMOLAR NON KETOTIC COMA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 8 Một người đàn bà 74 tuổi có tiền sử bệnh đái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 37 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM KALI-HUYẾT (HYPOKALEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 7 Một người đàn bà 75 tuổi được EMS mang đến khoa cấp cứu sau khi bệnh nhân bị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Frédéric Adnet Professeur des Universités Praticien hospitalier Hopital Avicenne, Bobigny Frédéric Lapostolle Praticien hospitalier Hopital Avicenne, Bobigny TEST 6 Một người đàn ông 65 tuổi, với tiền sử đái đường không phụ thuộc insuline, có triệu chứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận