Category Archives: Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một người đàn bà 60 tuổi với tiền sử bệnh đái đường được nhân viên EMS mang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 45 tuổi được đồng nghiệp mang vào khoa cấp cứu sau khi ngã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 (Test 1 : xem Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 24) Một bà già 65 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG NĂNG TUYẾN GIÁP (HYPERTHYROIDIE) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Tăng hoạt động của tuyến giáp, hay hyperthyroidie, là một bệnh thường gặp, gây nên một tình trạng tăng chuyển hóa được gọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BÃO GIÁP (THYROID STORM) Mathew A. Bridges, M.D Assistant Professor University of Missouri Kansas City School of Medicine Bão giáp là một tình trạng hiếm, đe dọa tính mạng, do ưu năng tuyến giáp (hyperthyroidism). Bão giáp thường được thấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BÃO GIÁP (THYROID STORM) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn bà 36 tuổi được mang đến khoa cấp cứu từ nơi làm việc. Bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BÃO GIÁP (THYROID STORM) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn bà 39 tuổi được gia đình mang đến khoa cấp cứu. Gia đình nói … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi