Category Archives: Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIÉMIE) I. ĐỊNH NGHĨA     Tăng kali-huyết được định nghĩa bởi một kali-huyết trên 5,5 mmol. Tăng kali-huyết gây một nguy cơ nghiêm trọng ngừng tim-tuần hoàn.      Tăng kali-huyết ngoại lệ tương ứng với một sự gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 54 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT     (HYPERKALIÉMIE)        Tăng kali huyết là rối loạn  điện giải liên kết với ngừng tim thường gặp nhất. Tăng kali-huyết thường được gây nên bởi một sự gia tăng phóng thích potassium từ các tế bào hay bởi một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một người đàn bà 60 tuổi với tiền sử bệnh đái đường được nhân viên EMS mang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 45 tuổi được đồng nghiệp mang vào khoa cấp cứu sau khi ngã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 (Test 1 : xem Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 24) Một bà già 65 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG NĂNG TUYẾN GIÁP (HYPERTHYROIDIE) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Tăng hoạt động của tuyến giáp, hay hyperthyroidie, là một bệnh thường gặp, gây nên một tình trạng tăng chuyển hóa được gọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BÃO GIÁP (THYROID STORM) Mathew A. Bridges, M.D Assistant Professor University of Missouri Kansas City School of Medicine Bão giáp là một tình trạng hiếm, đe dọa tính mạng, do ưu năng tuyến giáp (hyperthyroidism). Bão giáp thường được thấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BÃO GIÁP (THYROID STORM) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn bà 36 tuổi được mang đến khoa cấp cứu từ nơi làm việc. Bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BÃO GIÁP (THYROID STORM) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn bà 39 tuổi được gia đình mang đến khoa cấp cứu. Gia đình nói … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TUYẾN THUỢNG THẬN CẤP TÍNH (ADRENAL CRISIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 82 tuổi với một bệnh sử bệnh phế quản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THUỢNG THẬN (ADRENAL INSUFFICIENCY) Jacques W. Kobersy, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center/Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan + Một bệnh hiếm, nếu không được nhận biết, có một tỷ lệ tử vong 100% + Hãy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THUỢNG THẬN CẤP TÍNH (ADRENAL CRISIS) Badar M Zaheer MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine and Science Chicago Medical School TEST 2 CASE HISTORY Một người đàn ông 45 tuổi được vợ mang đến khoa cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ADRENAL CORTICAL INSUFFICIENCY (SUY TUYẾN THUỢNG THẬN) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn bà 53 tuổi được chồng mang đến khoa cấp cứu. Người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT VÀ BLOC TIM HOÀN TOÀN (HYPERKALEMIA & COMPLETE HEART BLOCK) Kerry Layne Henry Fok Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust London, UK Adam Nabeebaccus Cardiology, King’s College, UK TEST 11 BỆNH SỬ Một người đàn ông 74 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM KALI-HUYẾT (HYPOKALEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 10 Một người đàn ông 58 tuổi đến khoa cấp cứu kêu yếu toàn thân trong 2 ngày qua. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÔN MÊ TĂNG THẨM THẤU (COMA HYPEROSMOLAIRE) D.Santelli, PH A. Bourgoin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord, Marseille I. SINH LÝ BỆNH LÝ

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÔN MÊ TĂNG THẨM THẤU (HYPERGLYCEMIC HYPEROSMOLAR NON KETOTIC COMA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 9 Một người đàn bà 52 tuổi được chồng mang đến khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÔN MÊ TĂNG THẨM THẤU (HYPERGLYCEMIC HYPEROSMOLAR NON KETOTIC COMA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 8 Một người đàn bà 74 tuổi có tiền sử bệnh đái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 37 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM KALI-HUYẾT (HYPOKALEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 7 Một người đàn bà 75 tuổi được EMS mang đến khoa cấp cứu sau khi bệnh nhân bị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Frédéric Adnet Professeur des Universités Praticien hospitalier Hopital Avicenne, Bobigny Frédéric Lapostolle Praticien hospitalier Hopital Avicenne, Bobigny TEST 6 Một người đàn ông 65 tuổi, với tiền sử đái đường không phụ thuộc insuline, có triệu chứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 5 Paramedics mang đến khoa cấp cứu một bệnh nhân 54 tuổi, được vợ tìm thấy nằm dài trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School TEST 4 I. CASE HISTORY Một bệnh nhân đái đường 60 tuổi đến khoa cấp cứu vì cảm thấy yếu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Amer Z. Aldeen, MD Clinical Instructor Department of Emergency Medicine Northwest University Feinberg School of Medicine David H. Rosenbaum, MD Department of Emergency Medicine Ingalls Memorial Hospital Harvey, Illinois TEST 3 Một người đàn ông 56 tuổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 55 tuổi đến khoa cấp cứu với yếu người nặng dần, muscle cramp, và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn bà 54 tuổi đến khoa cấp cứu vì ở nhà xảy ra một thay đổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN XETON ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC KETOACIDOSIS) D. Santelli A. Bourgoin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord, Marseille I. SINH LÝ BỆNH

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẤP CỨU ĐÁI ĐƯỜNG ( DIABETIC EMERGENCIES ) Michael P. Kefer, MD Attending Staff Physician Departement of Emergency Medicine Oconomowoc Memorial Hospital Wisconsin A. HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Glucose là nguồn năng lượng chính của não. Hạ đường huyết nghiêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN XETON ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC KETOACIDOSIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một thanh niên 21 tuổi đến khoa cấp cứu kêu đau bụng, nôn và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN XETON ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC KETOACIDOSIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 21 tuổi đến khoa cấp cứu. Anh ta có tiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN XETON ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC KETOACIDOSIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 30 tuổi với bệnh đái đường loại I đến khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN XETON ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC KETOACIDOSIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một sinh viên 21 tuổi được mang đến khoa cấp cứu bởi cô bạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TEST 1 HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 69 tuổi với tiền sử cao huyết áp, tăng cholestérol huyết, bệnh đái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG CHẨN ĐOÁN MỘT BỆNH NHÂN HẠ ĐƯỜNG HUYẾT BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH (DO NOT FIND OUT THAT YOUR PATIENT IS HYPOGLYCEMIC ON THE CT SCANNER) Zhanna Livshits, MD Department of Emergency Medicine New York University School of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LOẠN NĂNG TUYẾN GIÁP (DYSFONCTION THYROIDIENNE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de soins intensifs Hôpital Erasme Bruxelles. Bệnh nhân trong một tình trạng nặng thường có những biến đổi nhỏ của chức năng tuyến giáp, có thể thích ứng để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyển hoá số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

  NHỮNG RỐI LOẠN GIÁP TRẠNG (THYROID DISORDERS) 1/ NHỮNG TÌNH TRẠNG LIÊN QUAN VỚI TUYẾN GIÁP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ CẤP CỨU THẬT SỰ ? Những cấp cứu thật sự gồm những tình trạng đe dọa đến tính mạng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN TĂNG CANXI-HUYẾT (HYPERCALCEMIC CRISIS) Jeanne Rozwadowski Department of General Internal Medicine University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado Marc-André Cornier Assistant Professor of Medicine University of Colorado Hospital Denver, Colorado 1/ TĂNG CANXI-HUYẾT LÀ GÌ ? Nồng độ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CÂN BẰNG KIỀM TOAN  GIẢI THÍCH KHÍ HUYẾT (EQUILIBRE ACIDE-BASE  INTERPRETER LES GAZ SANGUINS) Trừ phi một sự tuần hoàn tự nhiên được phục hồi rất nhanh chóng, một ngừng tim gây nên những biến đổi quan trọng trong cân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RỐI LOẠN KIỀM TOAN (DESORDES ACIDE-BASE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Việc giải thích khí huyết phải được tách ra một bên là paO2 (xem chương “ Suy hô hấp cấp tính ”) và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM VÀ TĂNG KALI-HUYẾT (HYPO-HYPERKALIEMIES) Dr C. GUIDON Service d’Anesthésie – Réanimation Hôpital de la Timone. Marseille Về lượng, potassium là cation có thể trao đổi quan trọng nhất của cơ thể. Dung lượng potassium của cơ thể là khoảng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT (HYPERKALIEMIE) Dr D. Trewick, Dr E.Batard, Dr C. Ferron, Dr G.Potel Service des Urgences CHU de Nantes NHẬP ĐỀ Tăng kali huyết là một rối loạn ion nặng có khả năng gây tử vong nếu không được điều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN CETON ĐÁI ĐƯỜNG (ACIDOCETOSE DIABETIQUE) PHẦN II XI. NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ Những cơ sở của điều trị được biết rõ : nước và các chất điện giải bị mất phải được thay thế ; sự thiếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN CETON ĐÁI ĐƯỜNG (ACIDOCETOSE DIABETIQUE) PHẦN I NHẬP ĐỀ Nhiễm toan ceton đái đường (acidocétose diabétique) là cấp cứu nội tiết thường gặp nhất. Do tỷ lệ tử vong vẫn còn cao, sự nghi ngờ chẩn đoán buộc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN CETON ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC KETOACIDOSIS) 1/ NHIỄM TOAN CETON ĐÁI ĐƯỜNG (DKA : DIABETIC KETOACIDOSIS) LÀ GÌ ? Nhiễm toan tăng ceton đái đường (DKA) là một biến chứng chuyển hóa rất nặng của bệnh đái đường, do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyễn Hóa số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CÁC RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI NGHIÊM TRỌNG VÀ NGỪNG TIM (TROUBLES ELECTROLYTIQUES GRAVES ET ARRÊT CARDIAQUE)                                     CÁC RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI NGHIÊM TRỌNG Những bất thường điện giải có thể gây nên những loạn nhịp tim hay ngừng tim-hô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM NATRI-HUYẾT VÀ TĂNG NATRI-HUYẾT (HYPONATREMIA VA HYPERNATREMIA) 1/ TẠI SAO NỘI HẰNG ĐỊNH SODIUM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI KIỂM SOÁT THỂ TÍCH ? Sodium và anion tương ứng của nó chiếm hầu như tất cả các chất hòa tan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM NATRI-HUYẾT VÀ TĂNG NATRI-HUYẾT (HYPONATREMIA ET HYPERNATREMIA) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de soins intensifs Hopital Erasme Bruxelles. SODIUM Chuyển hóa của sodium không thể tách rời chuyển hóa của nước. Chẩn đoán phân biệt hạ và tăng natri-huyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 10- BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM MAGIE-HUYẾT VÀ TĂNG MAGIE-HUYẾT (HYPOMAGNESEMIE ET HYPERMAGNESEMIE)

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 7 – 11/2010

CẤP CỨU NỘI TIẾT + CHUYỂN HÓA số 7 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh RỐI LOẠN AXÍT-BAZƠ (ACID-BASE DISORDERS) 1/ KỂ 4 LOẠI RỐI LOẠN AXÍT-BAZƠ ĐƯỢC THẤY NƠI PHÒNG CẤP CỨU, VÀ CHO MỘT THÍ DỤ ĐỐI VỚI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 5 – 10/2009

CẤP CỨU NỘI TIẾT + CHUYỂN HÓA (số 5) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh CÁC RỐI LOẠN CỦA KALI (TROUBLES DU POTASSIUM) phần II A/ HẰNG TÍNH NỘI MÔI (HOMEOSTASIE) CỦA POTASSIUM. Nồng độ ngoài tế bào của potassium được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa | 2 bình luận

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 4 – 09/2009

CẤP CỨU NỘI TIẾT + CHUYỂN HÓA (số 4) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh GIẢM KALI-HUYẾT VÀ TĂNG KALI-HUYẾT (HYPOKALEMIA AND HYPERKALEMIA) phần 1 1/ TẠI SAO SỰ ĐIỀU HÒA CHẶT CHẼ KALI-HUYẾT LÀ QUAN TRỌNG ? Chỉ khoảng 56mEq … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa | 2 bình luận