Category Archives: Hồi sức Tim-Phổi cao cấp

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 15) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 15 NGỪNG TIM TIỀN BỆNH VIỆN (ARRET CARDIAQUE PREHOSPITALIER)                                   Những   mục tiêu học tập : gồm có : – Vai trò của hồi sinh tim phổi (CPR) được hướng dẫn bởi điện thoại (phone CPR). – Lập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 14) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 14 ĐIỀU TRỊ SAU HỒI SINH (SOINS POST-REANIMATIONS)                         Những mục tiêu học tập Gồm có : – Sự cần thiết tiếp tục hồi sức sau khi trở lại tuần hoàn tự nhiên – Làm sao điều trị hội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 13, phần 3 đến phần 11) – BS Nguyễn Văn Thịnh

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – chương 13, phần III – BS Nguyễn Văn Thịnh Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – chương 13, phần IV – BS Nguyễn Văn Thịnh Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – chương 13, phần V … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 13, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 13 NGỪNG TIM TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (ARRET CARDIAQUE DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES)                                    Những   mục tiêu đào tạo Hiểu cách biến đổi những kỹ thuật hồi sức trong những trường hợp sau   đây : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 13, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 13 NGỪNG TIM TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (ARRET CARDIAQUE DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES)                                    Những   mục tiêu đào tạo Hiểu cách biến đổi những kỹ thuật hồi sức trong những trường hợp sau   đây : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 12, phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 12 NHỮNG LOẠN NHỊP TRƯỚC VÀ SAU KHI NGỪNG TIM (ARYTHMIES PERI-ARRÊT) Những mục tiêu đào tạo Gồm có : – Tầm quan trọng của những loạn nhịp có thể đi trước hay tiếp theo sau một ngừng tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 12, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 12 NHỮNG LOẠN NHỊP TRƯỚC VÀ SAU KHI NGỪNG TIM (ARYTHMIES PERI-ARRÊT)                                       Những   mục tiêu đào tạo Gồm có : -Tầm quan trọng của những loạn nhịp có thể đi trước hay tiếp theo sau một ngừng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?