Category Archives: Hồi sức Tim-Phổi cao cấp

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 15) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 15 NGỪNG TIM TIỀN BỆNH VIỆN (ARRET CARDIAQUE PREHOSPITALIER)                                   Những   mục tiêu học tập : gồm có : – Vai trò của hồi sinh tim phổi (CPR) được hướng dẫn bởi điện thoại (phone CPR). – Lập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 14) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 14 ĐIỀU TRỊ SAU HỒI SINH (SOINS POST-REANIMATIONS)                         Những mục tiêu học tập Gồm có : – Sự cần thiết tiếp tục hồi sức sau khi trở lại tuần hoàn tự nhiên – Làm sao điều trị hội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 13, phần 3 đến phần 11) – BS Nguyễn Văn Thịnh

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – chương 13, phần III – BS Nguyễn Văn Thịnh Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – chương 13, phần IV – BS Nguyễn Văn Thịnh Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – chương 13, phần V … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 13, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 13 NGỪNG TIM TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (ARRET CARDIAQUE DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES)                                    Những   mục tiêu đào tạo Hiểu cách biến đổi những kỹ thuật hồi sức trong những trường hợp sau   đây : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 13, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 13 NGỪNG TIM TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (ARRET CARDIAQUE DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES)                                    Những   mục tiêu đào tạo Hiểu cách biến đổi những kỹ thuật hồi sức trong những trường hợp sau   đây : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 12, phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 12 NHỮNG LOẠN NHỊP TRƯỚC VÀ SAU KHI NGỪNG TIM (ARYTHMIES PERI-ARRÊT) Những mục tiêu đào tạo Gồm có : – Tầm quan trọng của những loạn nhịp có thể đi trước hay tiếp theo sau một ngừng tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 12, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 12 NHỮNG LOẠN NHỊP TRƯỚC VÀ SAU KHI NGỪNG TIM (ARYTHMIES PERI-ARRÊT)                                       Những   mục tiêu đào tạo Gồm có : -Tầm quan trọng của những loạn nhịp có thể đi trước hay tiếp theo sau một ngừng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG LOẠN NHỊP TRƯỚC VÀ SAU KHI NGỪNG TIM (ARYTHMIES PERI-ARRÊT)                                       Những   mục tiêu đào tạo Gồm có : -Tầm quan trọng của những loạn nhịp   có thể đi trước hay tiếp theo sau một ngừng tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức Tim – Phổi cao cấp – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 10 THUỐC (LES MEDICAMENTS) PHẦN II NHỮNG THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG THỜI KỲ TRƯỚC KHI NGỪNG TIM (ANTIARRHYTHMIC DRUGS USED IN THE PERI-ARREST PERIOD) I/ ADENOSINE (ADENOCOR, amp iv 6mg/2ml)                CÁC CHỈ ĐỊNH     LIỀU LƯỢNG  Tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức Tim – Phổi cao cấp – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 10 THUỐC (LES MEDICAMENTS) Những mục tiêu chính    Gồm có :           – Hiểu nhưng chỉ định, liều lượng và tác dụng của các loại thuốc được sử dụng trong điều trị ngừng tim           – Hãy xét … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức Tim – Phổi cao cấp – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 9 CHO THUỐC TRONG KHI HỒI SINH (ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS DURANT LA REANIMATION)                                     Những mục tiêu chính      Gồm có :           – Những lý do biện minh vì sao phải có một đường tĩnh mạch trong khi hồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 7 HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN IV KỸ THUẬT HỒI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 6 XỬ TRÍ ĐƯỜNG KHÍ VÀ SỰ THÔNG KHÍ PHỔI (GESTION DE L’AIRWAY ET DE LA VENTILATION) Những mục tiêu gồm có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 5 ALGORITHME ADVANCED LIFE SUPPORT Những mục tiêu gồm có : – Algorithme của ALS (Advanced Life support) – Điều trị một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 4 HỒI SINH TRONG BỆNH VIỆN (La réanimation dans l’hôpital) Các mục tiêu bao gồm : • Làm sao khởi động một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 3 HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) I /NHẬP ĐỀ Mặc dầu một hồi sức nhanh chóng mang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi cao cấp – 12/2010

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 1 ADVANCED LIFE SUPPORT : ĐẠI CƯƠNG I /NHẬP ĐỀ Các bệnh tim mạch do thiếu máu cục bộ là nguyên nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi số 5 – 08/2010

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 5 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE)   JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN II NHỮNG THỦ THUẬT HỒI SỨC CƠ BẢN NƠI NGƯỜI LỚN (MANŒUVRES ELEMENTAIRES … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi số 4 – 04/2010

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 4 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE)  PHẦN I JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles I/ ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỈ ĐỊNH. Ngừng tim (arrêt cardiaque) được định … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tìm phổi số 3 – 01/2010

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 3 HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH (NEONATAL RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ TÔI LÀ THẦY THUỐC PHÒNG CẤP CỨU. TẠI SAO TÔI PHẢI HỌC HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH ? Hồi sức trẻ sơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi số 2 – 12/2009

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 2 (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ HỒI SỨC TIM-PHỔI (CPR : CARDIOPULMONARY RESUSCITATION) NGHĨA LÀ GÌ ? Đối với hầu hết mọi người, hồi sức tim-phổi (CPR) để chỉ BLS (basic life support, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi số 1 – 11/2009

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 1 (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh XỬ TRÍ NGỪNG TIM VÀ HỒI SỨC (MANAGEMENT OF CARDIAC ARREST AND RESUSCITATION) 1/ ABC CỦA HỒI SỨC (RESUSCITATION) LÀ GÌ ? – Airway, breathing, và circulation. 2/ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này