Category Archives: Cấp cứu dạ dày ruột

Cấp cứu dạ dày ruột

Cấp cứu dạ dày ruột số 57 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM GAN(HEPATITIS) – Hầu hết những bệnh nhân đến khoa cấp cứu với viêm gan như là một kết quả của hoặc là căn nguyên siêu vi trùng hoặc do uống rượu I. VIÊM GAN SIÊU VI TRÙNG (VIRAL HEPATITIS)– … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Professor P John Rees King’s College London School of Medicine at Guy’s and St Thomas’ Hospitals, London, UK TEST 5 HISTORY Một người đàn ông 55 tuổi đến khoa cấp cứu với đau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một người đàn ông 43 tuổi đến khoa cấp cứu kêu đau bụng nặng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 54 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 59 tuổi đến khoa cấp cứu với mửa và đau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 51 tuổi đến phòng cấp cứu kêu đau vùng thượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 50 tuổi đến phòng cấp cứu vì phát khởi đột … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Diann M.Krywko, MD Clinical Assistant Professor Harley Medical Center Flint, Michigan – Quá trình viêm trong đó các men tụy tự tiêu tuyến tụy. – 80% viêm tụy tạng cấp tính nhẹ, 20% … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ĐAU BỤNG (APPROACH TO ABDOMINAL PAIN) John Kahler, MD Clinical Instructor University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan I. BỆNH SỬ – Hỏi về khởi đầu (đột ngột hay từ từ) ; mức độ nghiêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH TÚI MẬT (GALLBLADDER DISEASE) Jeff Cross, MD Assistant Clinical Professor Department of Surgery University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado 1. TỶ LỆ SỎI MẬT Ở CÁC NƯỚC TÂY PHƯƠNG ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ ĐÀN ÔNG 60 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM ĐƯỜNG MẬT CẤP TÍNH (ANGIOCHOLITE AIGUE) C. Trésallet F. Menegaux Service de chirurgie générale et digestive CHU Pitié-Salpêtrière, Paris Những điểm chủ yếu 1. Viêm đường mật (angiocholite) là một nhiễm trùng mật thứ phát một tắc nghẽn đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG ĐIỀU ANH HỌC ĐƯỢC VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐƯỜNG MẬT CÓ THỂ LÀ SAI (WHAT YOU PROBABLY LEARNED ABOUT THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHOLANGITIS IS WRONG) George C. Willis, MD Clinical Instructor Department of Emergency … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM ĐƯỜNG MẬT (CHOLANGITIS) Amer Z.Aldeen, MD Clinical Instructor Department of Emergency Medicine Northwestern University Feinberg School of Medicine Chicago, Illinois David H. Rosenbaum, MD Attending Physician Department of Emergency Medicine Ingalls Memorial Hospital Harvey, Ilinois TEST 3 Dấu hiệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH ĐƯỜNG MẬT (BILIARY DISEASE) Edward J. Merrens, MD Assistant Professor Dartmouth Medical School Lebanon, New Hampshire 1/ NHỮNG THÀNH PHẦN CỦA HỆ ĐƯỜNG MẬT ? Mật, sản phẩm phân nhỏ (breakdown product) của chuyển hóa heme, được sản xuất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH SỎI MẬT VÀ VIÊM TÚI MẬT (CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS) Scott Ferguson, MD Resident Physician Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan Laura Roff Hopson, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TÚI MẬT CẤP TÍNH (ACUTE CHOLECYSTITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Lúc anh ấn chẩn hạ sườn phải của một người đàn bà 38 tuổi, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐAU QUẶN GAN (BILIARY COLIC) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn bà 41 tuổi đến phòng cấp cứu kêu đau bụng ở hạ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÁ TIN VÀO NHỮNG TRIỆU CHỨNG “CỔ ĐIỂN” VÀ NHỮNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM Ở NHỮNG BỆNH NHÂN CÓ NGUY CƠ CAO CÓ NHỮNG TRIỆU CHỨNG KHÔNG ĐIỂN HÌNH CỦA RUỘT THỪA VIÊM (OVER-RELIANCE ON “CLASSIC” PRESENTATIONS AND LABORATORY … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG BỊ ĐÁNH LỪA BỞI BỆNH CẢNH LÂM SÀNG KHÔNG ĐIỂN HÌNH CỦA RUỘT THỪA VIÊM CẤP TÍNH (DO NOT BE FOOLED BY ATYPICAL PRESENTATIONS OF ACUTE APENDICITIS) JEFFREY T. GERTON, MD Department of Emergency Medicine Upper Chesapeake Medical Center … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUỘT THỪA VIÊM (APPENDICITIS) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 29 tuổi đến phòng cấp cứu kêu đau bụng ở hố chậu phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUỘT THỪA VIÊM (APPENDICITIS) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 28 tuổi đến phòng cấp cứu kêu đau mơ hồ, lan tỏa và thường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

UNG THƯ THỰC QUẢN (ESOPHAGEAL CANCER) Casey M. Calkins, M.D Department of Pediatric Surgery Mercy Children’s Hospital Kansas City, Missouri 1/ NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ PHÁT TRIỂN UNG THƯ THỰC QUẢN ? Cả rượu và thuốc lá gia tăng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

UNG THƯ TỤY TẠNG (PANCREATIC CANCER) Sergey V. Kantsevoy, MD, PhD Assistant Professor of Medicine Division of Gastroenterology Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, Maryland Anthony N.Kalloo, MD Division of Gastroenterology Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, Maryland … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TẮC ĐẠI TRÀNG CẤP TÍNH (ACUTE LARGE BOWEL OBSTRUCTION) Elizabeth C. Brew, M.D Assistant Clinical Professor Department of Surgery University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado 1/NHỮNG NGUYÊN NHÂN CƠ HỌC CỦA TẮC ĐẠI TRÀNG ? 3 nguyên nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM PHÚC MẠC ( PERITONITES ) F. Morazin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy J.-L. Pourriat Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris A. MỞ ĐẦU Viêm phúc mạc là một viêm cấp tính của màng bụng nguồn gốc vi khuẩn. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) C. Clay Cothren, M.D Assistant Professor, Department of Surgery University of Colorado Health Sciences Center Jon M. Burch, M.D Professor, Department of Surgery University of Colorado Health Sciences Center 1/ NHỮNG NGUYÊN NHÂN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TÚI CÙNG (DIVERTICULITIS) Nathaniel S. Bowler Resident Physician University of Michigan Medical Center Saint-Joseph Mercy Hospital – Diverticulosis để chỉ sự hiện diện của những túi niêm mạc nhỏ trong thành của ruột già. – Viêm túi cùng (diverticulitis) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TẮC RUỘT (INTESTINAL OBSTRUCTION) Roy L. Alson, M.D Associate Professor of Emergency Medicine Department of Emergency Medicine Wake Forest University School of Medicine Winston Salem, North Carolina. Tắc ruột do tắc cơ học (mechanical blockage) hay do mất nhu động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM ĐƯỜNG MẬT (ANGIOCHOLITE) F. Morazin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy J-L-Pourriat Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I. NHẬP ĐỀ Viêm đường mật (angiocholite) là nhiễm trùng đường mật chính phía trên một chướng ngại. Chướng ngại này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (PANCREATITE AIGUE) F. Morazin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy A. NHẬP ĐỀ Viêm tụy tạng cấp tính là những bệnh thường gặp đôi khi nghiêm trọng. Ta phân biệt hai dạng, khác nhau bởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TẮC RUỘT (OCCLUSIONS INTESTINALES) F. Morazin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy J-L-Pourriat Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I. NHẬP ĐỀ Tắc ruột chiếm 10% những trường hợp đau bụng cấp tính của người trưởng thành và là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TÚI MẬT CẤP TÍNH VÀ CƠN ĐAU QUẶN GAN (CHOLECYSTITIS AND BILIARY COLIC) Gregory S. Hall, M.D Assistant Professor of Emergency Medicine University of Arkansas for Medical Science Little Rock, Arkansas. Cấp cứu đường mật thường nhất là do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TẮC RUỘT VÀ LIỆT RUỘT (ILEUS AND BOWEL OBSTRUCTION) Robert L. Matorin, MD, MS Assistant Clinical Professor of Medicine University of California at San Diego. 1. NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẦU CỦA TẮC RUỘT NON Tắc ruột non sinh ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH GAN MÃN TÍNH (CHRONIC LIVER DISEASE) Anna Loa Helgason, MD, PhD Instructor of Medicine Havard Medical school 1/ BỆNH GAN MÃN TÍNH LÀ GÌ ? Bệnh gan mãn tính (chronic liver disease) biểu thị một phổ bệnh (a spectum … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM RUỘT THỪA (APPENDICITIS) Viêm ruột thừa là một rối loạn tương đối thông thường gây bệnh cho khoảng 6% dân số. Những kỹ thuật chụp hình ảnh mới đang cải thiện khả năng chẩn đoán viêm ruột thừa một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN (HEMORRAGIE DIGESTIVE DU CIRRHOTIQUE) M. Baud J.L.Pourriat Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu. Paris D.Pateron Service des Urgences Hôpital Jean Verdier. Bondy Xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM PHÚC MẠC (PERITONITIS) 1/ PHÚC MẠC LÀ GÌ ? Phúc mạc (peritoneum, hay màng bụng) là một cơ quan được biệt hóa và tiến triển, có chức vụ duy trì sự toàn vẹn của những cấu trúc trong bụng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA (HEMORRAGIES DIGESTIVES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Không nên do dự nhận vào để theo dõi ở USI một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, ngay cả tương đối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU BỤNG CẤP TÍNH (ACUTE ABDOMINAL PAIN) Dr Peggy E. Goodman Associate Professor of Emergency Medicine East Carolina School of Medicine Greenville. North Carolina. Đau bụng cấp tính hay đau bụng không phải do chấn thương ở những bệnh nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG RỐI LOẠN HẬU MÔN TRỰC TRÀNG (ANORECTAL DISORDERS) 1/ NHỮNG VẤN ĐỀ HẬU MÔN TRỰC TRÀNG NÀO TÔI SẼ GẶP Ở PHÒNG CẤP CỨU ? Những vấn đề hậu môn trực tràng thông thường nhất là đau và xuất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NÔN VÀ MỬA ( NAUSEA AND VOMITING ) 1/ MỬA ? TÔI CÓ THẬT SỰ CẦN ĐỌC BÀI NÀY TRONG KHI CÓ NHIỀU BÀI KHÁC HAY HƠN ? – Vâng ! Một trong những sai lầm thông thường và có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày, ruột số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH VÀ MÃN TÍNH (ACUTE AND CHRONIC PANCREATITIS) 1/ VIÊM TỤY TẠNG LÀ GÌ ? Viêm tụy tạng thường được xếp loại cấp tính hay mãn tính – Những bệnh nhân với viêm tụy tạng cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu dạ dày, ruột số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY GAN CẤP TÍNH (ACUTE LIVER FAILURE) 1/ SUY GAN CẤP TÍNH LÀ GÌ ? – Suy gan cấp tính (acute liver failure) mô tả thương tổn gan với bệnh não (encephalopathy) và bệnh đông máu (coagulopathy) ở một bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU BỤNG (ABDOMINAL PAIN) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐAU TẠNG VÀ THÂN THỂ (VISCERAL AND SOMATIC PAIN), VÀ ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG TRONG THỰC HÀNH NHƯ THẾ NÀO ? Những kiểu tiến triển của đau đớn thường phát hiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) PHẦN I 1/ VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH LÀ GÌ ? Viêm tụy tạng cấp tính là một tình trạng viêm cấp tính của tụy tạng, được biểu hiện bởi đau bụng và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG (PANCREATITES) PHẦN II JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital  Erasme, Bruxelles                                  I/ SINH LÝ BỆNH LÝ.           Tụy tạng chứa một loạt các chất phân giải protéine và lipide (substances protéolytiques et lipolytiques), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUỘT THỪA VIÊM (APPENDICITIS) 1/ CHỨC NĂNG CỦA RUỘT THỪA NGƯỜI LÀ GÌ ? Ruột thừa người là một cơ quan vết tích (vestigial organ) chứa mô bạch huyết. Việc lấy bỏ ruột thừa không gây nên khiếm khuyết nào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu dạ dày, ruột số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

Đau bụng (Abdominal pain)

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 11 – 11/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 11 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nôi Thương và Cấp Cứu NHỮNG RỐI LOẠN ĐƯỜNG RUỘT (BOWEL DISORDERS) 1/ HAI LOẠI TẮC RUỘT NON ? Tắc ruột non (small intestinal obstruction) có thể thứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 8 – 07/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 8 BS NGUYỄN VĂN THỊNH XUẤT HUYẾT DẠ DÀY-RUỘT TRÊN VÀ DƯỚI (UPPER AND LOWER GASTROINTESTINAL BLEEDING ON THE CRITICALLY ILL PATIENT) 1/ CÓ PHẢI TẤT CẢ CÁC BỆNH NHÂN VỚI XUẤT HUYẾT DẠ DÀY- … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu da dày ruột số 8 – 01/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 8– Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh SUY GAN CẤP TÍNH (INSUFFISANCE HEPATIQUE AIGUE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles A/ XẾP LOẠI. Người ta nói là suy gan cấp tính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bình luận về bài viết này