Category Archives: Cấp cứu dạ dày ruột

Cấp cứu dạ dày ruột

Cấp cứu dạ dày ruột số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Professor P John Rees King’s College London School of Medicine at Guy’s and St Thomas’ Hospitals, London, UK TEST 5 HISTORY Một người đàn ông 55 tuổi đến khoa cấp cứu với đau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu dạ dày ruột số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một người đàn ông 43 tuổi đến khoa cấp cứu kêu đau bụng nặng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu dạ dày ruột số 54 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 59 tuổi đến khoa cấp cứu với mửa và đau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu dạ dày ruột số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 51 tuổi đến phòng cấp cứu kêu đau vùng thượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu dạ dày ruột số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 50 tuổi đến phòng cấp cứu vì phát khởi đột … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu dạ dày ruột số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) Diann M.Krywko, MD Clinical Assistant Professor Harley Medical Center Flint, Michigan – Quá trình viêm trong đó các men tụy tự tiêu tuyến tụy. – 80% viêm tụy tạng cấp tính nhẹ, 20% … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu dạ dày ruột số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ĐAU BỤNG (APPROACH TO ABDOMINAL PAIN) John Kahler, MD Clinical Instructor University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan I. BỆNH SỬ – Hỏi về khởi đầu (đột ngột hay từ từ) ; mức độ nghiêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?