Category Archives: Cấp cứu dị ứng

Cấp cứu dị ứng

Cấp cứu dị ứng số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÃY XÉT ĐẾN SỰ TĂNG TIỀM LỰC CỦA BETA-BLOCKER Ở NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI PHẢN VỆ KHÔNG ĐÁP ỨNG VỚI EPINEPHRINE (CONSIDER BETA-BLOCKER POTENTIATION IN PATIENTS WITH ANAPHYLAXIS WHO ARE NOT RESPONDING TO EPINEPHRINE) William K. Mallon, MD Associate Professor … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dị ứng số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẦN HIỂU SỰ SỬ DỤNG THÍCH ĐÁNG EPINEPHRINE Ở NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI NHỮNG PHẢN ỨNG DỊ ỨNG (UNDERSTAND THE PROPER USE OF EPINEPHRINE IN PATIENTS WITH ALLERGIC REACTIONS) Jan M. Schoenberger, MD Department of Emergency Medicine Keck School of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dị ứng số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Một phản ứng dị ứng nặng có thể đe dọa tính mạng do hạ huyết áp (choáng) và suy hô hấp cấp tính. Một phản ứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dị ứng số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ VÀ NGỪNG TIM-HÔ HẤP (ANAPHYLAXIE ET ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE) Phản vệ là một nguyên nhân hiếm của ngừng tim hô hấp nhưng có khả năng đảo ngược. Mặc dầu việc điều trị một ngừng tim thứ phát một phản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dị ứng số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG PHẢN VỆ (CHOC ANAPHYLACTIQUE) F. Nicolas Professeur des Universités, Réanimation médicale D. Villers Professeur des Universités, Réanimation médicale TEST 2 Ông B…, người đàn ông 40 tuổi nghiện rượu và thuốc lá, không có tiền căn nào khác ngoài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dị ứng số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

COI CHỪNG NHỮNG BIỂU HIỆN KHÔNG ĐIỂN HÌNH CỦA PHẢN VỆ (BE WARY OF THE ATYPICAL PRESENTATIONS OF ANAPHYLAXIS) William K. Mallon, MD Associate Professor Department of Emergency Medicine Kech School of Medicine University of Southern California Phản vệ là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dị ứng số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẨN THẬN ĐỀ PHÒNG PHẢN ỨNG HAI GIAI ĐOẠN CỦA PHẢN VỆ (BEWARE OF THE BIPHASIC REACTION OF ANAPHYLAXIS) Jan M. Schoenberger, MD Department of Emergency Medicine Keck School of Medicine University of Southern California Phản vệ là một phản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dị ứng số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG PHẢN VỆ (CHOC ANAPHYLACTIQUE) B. ORLANDO Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I/ NHẬP MÔN Choáng phản vệ là một sự suy tuần hoàn cấp tính có nguồn gốc miễn dịch-dị ứng ; đó là một cấp cứu nội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dị ứng số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) Vincent J. Markovchick, M.D Director, Emergency Medical Services Denver Health Professor of Surgery Division of Emergency Medicine University of Colorado Denver, Colorado 1/ ĐỊNH NGHĨA PHẢN VỆ Tính quá mẫn hay phản vệ (anaphylaxis) là một phản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dị ứng số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) Scott A.Kelly Resident Physician University of Michigan Medical Center Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan Laura Roff Hopson Assistant Professor Department of Emergency Medicine University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Phần lớn không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dị ứng số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG PHẢN VỆ (ANAPHYLACTIC SHOCK) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 30 tuổi, không được biết tiền căn y khoa, đang dùng sushi với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dị ứng số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) Vincent J. Markovchick, MD Director, Emergency Medicine Services Denver Health Medical Center Denver, Colorado 1/ PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) LÀ GÌ ? Tính quá mẫn hay phản vệ (anaphylaxis) là một phản ứng tăng nhạy cảm (hypersensitivity reaction) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này