Category Archives: Cấp cứu ngộ độc

Cấp cứu ngộ độc

Cấp cứu ngộ độc số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC COCAINE (COCAINE OVERDOSE) Brian D. McBeth, MD Staff Physician Assistant Professor University of Minnesota St Paul, Minnesota – Nguyên nhân do ma túy thường gặp nhất của khoa cấp cứu ở Hoa Kỳ. – 1,5 triệu người sử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC COCAINE (COCAINE TOXICITIES) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 47 tuổi với một tiền sử cao huyết áp đến khoa cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 37 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC COCAINE (COCAINE TOXICITIES) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 27 tuổi đến phòng cấp cứu rất là kích động, kêu đau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LẠM DỤNG THUỐC PHIỆN (OPIOID ABUSE) Joshua A.Small Resident Physician University of Michigan Medical Center/ Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan Brian D. McBeth, MD Assistant Professor University of Minnesota St-Paul, Minnesota – Opioids là một nhóm rộng những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG CAI THUỐC PHIỆN (OPIOID WITHDRAWAL) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 30 tuổi được mang đến khoa cấp cứu bởi nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG CAI THUỐC PHIỆN (OPIOID WITHDRAWAL) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn bà 27 tuổi đến khoa cấp cứu 6 giờ sau khởi phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu ngộ độc số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LẠM DỤNG HEROIN (HEROIN ABUSE) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School CASE HISTORY Một người đàn bà 18 tuổi đến khoa cấp cứu, qua EMS, trong tình trạng không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi