Category Archives: Cấp cứu ngộ độc

Cấp cứu ngộ độc

Cấp cứu ngộ độc số 60 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ISOPROPYL ALCOHOL (ISOPROPYL ALCOHOL INTOXICATION) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Alcool isopropylique là một trong những alcool toxique, nhưng ít độc hơn nhiều so với méthanol hay éthylène glycol. Alcool isopropylique … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 59 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ISOPROPYL ALCOHOL (ISOPROPYL ALCOHOL INTOXICATION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 51 tuổi đến khoa cấp cứu vì nôn và đau bụng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 58 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ÉTHYLÈNE GLYCOL (ETHYLENE GLYCOL POISONING) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Ethylène glycol, một trong những alcool toxique, có trong chất chống đông (antigel : antifreeze) dùng cho xe hơi, trong dịch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu ngộ độc số 57 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ÉTHYLÈNE GLYCOL (ETHYLENE GLYCOL POISONING) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 31 tuổi được EMS mang đến khoa cấp cứu. Nhân viên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 3 phản hồi

Cấp cứu ngộ độc số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC PHENCYCLIDINE (PCP INTOXICATION) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Chất gây ảo giác (hallucinogène) phổ biến nhất là phencyclidine (PCP), nguyên thủy đã được phát triển như thuốc gây mê và về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC PHENCYCLIDINE (PCP INTOXICATION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một bệnh nhân 25 tuổi được police mang đến khoa cấp cứu vì nghi sử dụng chất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 54 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC GAMMA-HYDROXYBUTYRATE (GHB) (INTOXICATION AU GHB) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de soins intensifs Hopital Erasme Bruxelles. GHB (gamma-OH) là một chất tương cận của GABA (acide gamma-aminobutyrique), chất trung gian thần kinh chính có tác dụng ức chế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?