Category Archives: Cấp cứu ngộ độc

Cấp cứu ngộ độc

Cấp cứu ngộ độc số 60 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ISOPROPYL ALCOHOL (ISOPROPYL ALCOHOL INTOXICATION) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Alcool isopropylique là một trong những alcool toxique, nhưng ít độc hơn nhiều so với méthanol hay éthylène glycol. Alcool isopropylique … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 59 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ISOPROPYL ALCOHOL (ISOPROPYL ALCOHOL INTOXICATION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 51 tuổi đến khoa cấp cứu vì nôn và đau bụng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 58 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ÉTHYLÈNE GLYCOL (ETHYLENE GLYCOL POISONING) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Ethylène glycol, một trong những alcool toxique, có trong chất chống đông (antigel : antifreeze) dùng cho xe hơi, trong dịch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 57 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ÉTHYLÈNE GLYCOL (ETHYLENE GLYCOL POISONING) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 31 tuổi được EMS mang đến khoa cấp cứu. Nhân viên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC PHENCYCLIDINE (PCP INTOXICATION) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Chất gây ảo giác (hallucinogène) phổ biến nhất là phencyclidine (PCP), nguyên thủy đã được phát triển như thuốc gây mê và về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC PHENCYCLIDINE (PCP INTOXICATION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một bệnh nhân 25 tuổi được police mang đến khoa cấp cứu vì nghi sử dụng chất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 54 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC GAMMA-HYDROXYBUTYRATE (GHB) (INTOXICATION AU GHB) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de soins intensifs Hopital Erasme Bruxelles. GHB (gamma-OH) là một chất tương cận của GABA (acide gamma-aminobutyrique), chất trung gian thần kinh chính có tác dụng ức chế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC GAMMA-HYDROXYBUTYRATE (GHB) (GHB OVERDOSE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một thanh niên 19 tuổi được EMS mang đến khoa cấp cứu sau khi được tìm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

OPIOID INTOXICATION Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn bà 22 tuổi được paramedics mang đến khoa cấp cứu. Họ nói rằng bệnh nhân được tìm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

OVERDOSE AUX OPIACÉS/OPIOIDES Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Những opiacés và opioides (opiacés de synthèse) là những chất giảm áp hệ thần kinh trung ương. Fentanyl (Duragesic, Sublimaze), morphine (Duramorph, MS Contin), méthadone (Dolophine), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ORGANOPHOSPHORÉS VA CARBAMATES Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Các organophosphorés và carbamates là những loại thuốc trừ sâu rất được sử dụng.

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC LÂN HỮU CƠ (ORGANOPHOSPHATE POISONING) Victor S. Roth, MD Clinical Assistant Professor University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Các thuốc trừ sâu chịu trách nhiệm khoảng 4% những trường hợp con người tiếp xúc mỗi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SYMPATHOMIMETIC SYNDROME Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông kích động 35 tuổi được police đưa đến khoa cấp cứu. Bệnh nhân nói không có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG TIN CẬY VÀO SỰ HIỆN DIỆN CỦA TIM NHỊP NHANH ĐỂ XÁC NHẬN ANTICHOLINERGIC SYNDROME Edward Kimlin, MD Resident Physician Harvard Emergency Medicine Residency Beth Deaconess Medicel Center Boston, Massachusetts Anticholinergic syndrome có thể xảy ra sau khi uống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ANTICHOLINERGIC SYNDROME Victor S. Roth, MD Adjunct Clinical Assistant Professor University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Thuật ngữ anticholinergic hơi làm lạc đường, vì những thuốc này thường chỉ tác động lên các thụ thể muscarinic chứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ANTICHOLINERGIC SYNDROME Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 47 tuổi được mang đến phòng cấp cứu bởi EMS sau khi được tìm thấy đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Jean-Louis Vincent Chef du service des soins intensifs Hôpital Erasme Université libre de Bruxelles Amphetamines được chứa trong các thuốc làm ăn mất ngon (anorexigènes) (thường dưới dạng dược chế, kết hợp với những trích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Jonathan Shenk, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center/ Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan – Lịch sử dài lạm dụng amphetamine có từ đầu thế kỷ 20 – Phí tổn sản xuất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust, London, UK TEST 3 Tiếp theo Cấp cứu ngộ độc số 40 (Test 1), 41 (Test 2) HISTORY Một người đàn bà 20 tuổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School TEST 2 CASE HISTORY Một học sinh 18 tuổi lớp 12 được mang đến khoa cấp cứu bởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn bà 22 tuổi được mang đến khoa cấp cứu bởi một xe cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC COCAINE (COCAINE OVERDOSE) Brian D. McBeth, MD Staff Physician Assistant Professor University of Minnesota St Paul, Minnesota – Nguyên nhân do ma túy thường gặp nhất của khoa cấp cứu ở Hoa Kỳ. – 1,5 triệu người sử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC COCAINE (COCAINE TOXICITIES) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 47 tuổi với một tiền sử cao huyết áp đến khoa cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 37 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC COCAINE (COCAINE TOXICITIES) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 27 tuổi đến phòng cấp cứu rất là kích động, kêu đau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LẠM DỤNG THUỐC PHIỆN (OPIOID ABUSE) Joshua A.Small Resident Physician University of Michigan Medical Center/ Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan Brian D. McBeth, MD Assistant Professor University of Minnesota St-Paul, Minnesota – Opioids là một nhóm rộng những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG CAI THUỐC PHIỆN (OPIOID WITHDRAWAL) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 30 tuổi được mang đến khoa cấp cứu bởi nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG CAI THUỐC PHIỆN (OPIOID WITHDRAWAL) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn bà 27 tuổi đến khoa cấp cứu 6 giờ sau khởi phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LẠM DỤNG HEROIN (HEROIN ABUSE) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School CASE HISTORY Một người đàn bà 18 tuổi đến khoa cấp cứu, qua EMS, trong tình trạng không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC HEROINE (HEROIN OVERDOSE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Test Một người đàn ông 25 tuổi được mang đến khoa cấp cứu bởi hai trong số những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC LÂN HỮU CƠ (ORGANOPHOSPHATE POISONING) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Test Sau khi bị đuổi việc, một người đàn ông 35 tuổi toan tự tử bằng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TEST 1 HỘI CHỨNG CAI RƯỢU (ALCOHOL WITHDRAWAL) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 47 tuổi được mang vào phòng cấp cứu bởi EMS (emergency … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM (ANTIDEPRESSANT POISONING) Ken Kulig, M.D Associate Clinical Professor Division of Emergency Medicine and Trauma University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado. 1/ TẠI SAO NGỘ ĐỘC THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM THƯỜNG XẢY RA … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC CÁC THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH (INTOXICATION PAR LES ANTIEPILEPTIQUES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles I. NGỘ ĐỘC ACIDE VALPROIQUE (DEPAKINE) Ta gặp chủ yếu những trường hợp quá liều điều trị. Chúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỘC CHẤT HỌC TIM MẠCH (CARDIOVASCULAR TOXICOLOGY) PHẦN II JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles NHỮNG THUỐC CHẸN BETA GIAO CẢM I. NHỮNG TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA NGỘ ĐỘC Ngộ độc gây nên hạ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ETHANOL, ISOPROPANOL, METHANOL VÀ ETHYLENE-GLYCOL JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles ALCOOL ETHLIQUE (ETHANOL) Được chứa trong các nước uống có pha thêm rượu (boissons alcoolisés), nhưng cũng trong các nước hoa, eau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC VÀ NGỪNG TIM Ngộ độc hiếm khi dẫn đến ngừng tim, tuy nhiên đó là một nguyên nhân rất quan trọng của tử vong ở những người dưới 40 tuổi. Đó cũng là nguyên nhân thông thường nhất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC (INTOXICATIONS) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I Điều trị ngộ độc cấp tính gồm 4 giai đoạn : – hổi sinh và ổn định bệnh nhân. – có được một chẩn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG CAI RƯỢU (ALCOHOL WITHDRAWAL) 1/Tỷ LỆ LƯU HÀNH CỦA LẠM DỤNG RƯỢU. Rượu là loại thuốc ma túy thường bị lạm dụng nhất. Rượu được tiêu thụ bởi 2/3 những người trưởng thành Hoa Kỳ và bị lạm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC THỨC ĂN (FOOD POISONING) 1/ KỂ NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA NGỘ ĐỘC THỨC ĂN – Ngoại độc tố được sản xuất bởi vi sinh vật – Các vi sinh vật (vi khuẩn, nấm, virus, ký sinh trùng) (được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NẤM, CÁC CHẤT GÂY ẢO GIÁC,  VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH  (MUSHROOMS, HALLUCINOGENS AND SIMULANTS)   NGỘ ĐỘC NẤM (MUSHROOM POISONING) 1/ NHỮNG TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU CHỨNG CỦA NGỘ ĐỘC NẤM ?              Bởi vì mỗi loại nấm chứa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC CYANURE (INTOXICATION AUX CYANURES)                                                                                      JEAN-LOUIS VINCENT                                                                                      Chef du Service de Soins Intensifs                                                                                      Hôpital  Erasme, Bruxelles               Cyanure d’ hydrogène (HCN) hiện diện dưới dạng chất lỏng bay hơi hay dưới dạng chất khí. Cyanure không màu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 18 phần II – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC OPIOID (INTOXICATION OPIACEE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN II Nhóm này gồm những alcaloide thiên nhiên hay bán thiên nhiên của opium, những dẫn xuất của cây thuốc phiện (pavot) và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 5 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 8 phần I – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC OPIOID PHẦN I 1/ SỐ NHỮNG TRƯỜNG HỢP LẠM DỤNG HEROIN HAY NHỮNG OPIOID KHÁC ĐANG GIẢM XUỐNG PHẢI KHÔNG ? Thật ra trái lại là đàng khác. Trong các dữ kiện năm 1998 của American Association of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 5 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC COCAINE JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Cocaine là một trong những trích chất alcaloide của một loại cây nhỏ ở Nam Mỹ (Erythroxolon coca). Những tính chất kích thích của nó đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 14 – 10/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 14  Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU (INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORES ET CARBAMATES) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Những thuốc trừ sâu này rất được sử dụng. Vài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | 3 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 13 – 08/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 13  Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU CHOLINERGIC (CHOLINERGIC INSECTICIDES) 1/ THUỐC TRỪ SÂU CHOLINERGIC LÀ GÌ ? Là những thuốc trừ sâu thường được sử dụng nhất trên thế giới. Chúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | 3 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 12 – 07/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 12  Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM (ANTIDEPRESSANT OVERDOSE) 1/ CÁC THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM ĐƯỢC XẾP LOẠI NHƯ THẾ NÀO VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG CHÍNH CỦA CHÚNG ? Các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 11 – 07/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 11Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC NGỦ (SEDATIVES AND HYPNOTICS OVERDOSE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles NGỘ ĐỘC BARBITURIQUE Ngộ độc này đã trở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | 1 bình luận

Ngộ độc Acetaminophen – Ngộ độc Ibuprofen – 07/2010

Ngộ Độc Acetaminophen – Ngộ Độc Ibuprofen NGỘ ĐỘC ACETAMINOPHEN 1/ CÓ NHỮNG GÌ MỚI TRONG NGỘ ĐỘC ACETAMINOPHEN KHÔNG ? Việc đưa vào một công thức thuốc acetaminophen có tác dụng kéo dài đã làm khó khăn thêm trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 10 – 07/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 10 NGỘ ĐỘC THUỐC HẠ SỐT (ANTIPYRETIC POISONING) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC SALICYLATE 1/ NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA NGỘ ĐỘC SALICYLATE ? Một ngộ độc salicylate có thể là cố ý hay do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bình luận về bài viết này