Category Archives: Choáng

Choáng

Choáng số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIE) PHẦN II V/ ĐIỀU TRỊ Vì chẩn đoán phản vệ không hiển nhiên, tất cả những người điều trị một phản ứng phản vệ phải sử dụng một cách hệ thống phương pháp ABCDE đối với bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Choáng số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIE) PHẦN I I/ ĐỊNH NGHĨA Phản vệ lo một phản ứng quá cảm (réaction d’hypersensibilité) nghiêm trọng tiềm năng gây chết người toàn thể hay toàn hệ. Phản vệ được đặc trưng bởi sự phát triển nhanh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Choáng số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG TIM (CARDIOGENIC SHOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 50 tuổi với một tiền sử cao huyết áp đến phòng cấp cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Choáng số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG TIM (CARDIOGENIC SHOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn bà 79 tuổi với một tiền sử bệnh động mạch vành, được phẫu thuật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Choáng số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG THẦN KINH (NEUROGENIC SHOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một thanh niên 25 tuổi té từ ván lướt sóng (surfboard) và rơi vào những tảng đá. Anh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Choáng số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG GIẢM THỂ TÍCH (HYPOVOLEMIC SHOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 6 Một người đàn bà 32 tuổi được paramedics mang đến khoa cấp cứu sau một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Choáng số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG GIẢM THỂ TÍCH (HYPOVOLEMIC SHOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 5 Một người đàn ông 22 tuổi đến khoa cấp cứu sau khi bị phóng ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Choáng số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG GIẢM THỂ TÍCH (HYPOVOLEMIC SHOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một thanh niên 19 tuổi được mang vào khoa cấp cứu bởi paramedics với một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Choáng số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG GIẢM THỂ TÍCH (HYPOVOLEMIC SHOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 25 tuổi được mang đến phòng hồi sức chấn thương sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Choáng số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ TIỀN BỆNH VIỆN CHOÁNG XUẤT HUYẾT CHẤN THƯƠNG (PRISE EN CHARGE PREHOSPITALIERE DU CHOC HEMORRAGIQUE TRAUMATIQUE) CAROLINE TELION SAMU de Paris Département d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Necker Enfants Malades PIERRE CARLI SAMU de Paris Département d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Necker Enfants Malades … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Choáng số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG XUẤT HUYẾT CHẤN THƯƠNG (LE CHOC HEMORRAGIQUE TRAUMATIQUE) Eric Meaudre Professeur agréé du Val de Grace Guillaume Lacroix Praticien confirmé Jean Cotte Interne des hôpitaux des Amiens Xuất huyết chịu trách nhiệm 50% những trường hợp tử vong xảy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Choáng số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG VÀ BÙ DỊCH (CHOC ET REMPLISSAGE) Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique CƠ CHẾ CHOÁNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG (MECANISMES DU CHOC CHEZ LE TRAUMATISE) Những nguyên nhân của choáng được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Choáng số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG VÀ BÙ DỊCH (CHOC ET REMPLISSAGE) Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique NHẬP ĐỀ Mặc dầu choáng được công nhận từ hơn 100 năm nay, một định nghĩa rõ ràng của quá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Choáng số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG NHIỄM KHUẨN (SEPTIC SHOCK) TEST 5 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một ông già 82 tuổi với một bệnh sử bệnh phế quản phổi tắc nghẽn mãn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Choáng số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG NHIỄM KHUẨN (SEPTIC SHOCK) TEST 4 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một ông già 83 tuổi nói không có mạch lạc và không ăn ở nursing home. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Choáng số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG PHẢN VỆ (ANAPHYLACTIC SHOCK) TEST 3 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 34 tuổi, tiền căn y khoa không được biết, đang dùng sushi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Choáng số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG GIẢM THỂ TÍCH (HYPOVOLEMIC SHOCK) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 48 tuổi với một tiền sử nội khoa xơ gan do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Choáng số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG GIẢM THỂ TÍCH (HYPOVOLEMIC SHOCK) TEST 1 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một thanh niên 19 tuổi bị đụng bởi một chiếc xe hơi trong khi đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Choáng số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM VA SỐC TIM (INSUFFISANCE CARDIAQUE ET CHOC CARDIOGENIQUE) Jean-Louis Vincent Chef du service des soins intensifs Hôpital Erasme SUY TIM (INSUFFISANCE CARDIAQUE) Suy tim có thể được định nghĩa như là tim không có khả năng đẩy một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Choáng số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SỐC TIM ( CHOC CARDIOGENIQUE ) Gilbert Pochmalicki Chef du service de cardiologie et maladies vasculaires du centre hospitalier de Provins. François Jan Cardiologue, professeur de médecine interne à la faculté de médecine de Créteil (Paris XII). Đó là sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Choáng số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ VÀ NGỪNG TIM-HÔ HẤP (ANAPHYLAXIE ET ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE) Phản vệ là một nguyên nhân hiếm của ngừng tim hô hấp nhưng có khả năng đảo ngược. Mặc dầu việc điều trị một ngừng tim thứ phát một phản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Choáng số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG VÀ HỒI SỨC (SHOCK AND RESUSCITATION) 1/ CHOÁNG LÀ GÌ ? Choáng là một tình trạng trong đó hệ tim mạch không còn khả năng đáp ứng với các nhu cầu oxy và chuyển hóa của cơ thể. Hãy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Choáng số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

Choáng phản vệ (Choc anaphylactique) B. ORLANDO Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I/ NHẬP MÔN Choáng phản vệ là một sự suy tuần hoàn cấp tính có nguồn gốc miễn dịch-dị ứng ; đó là một cấp cứu nội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Choáng số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

Choáng phản vệ (Choc anaphylactique) 1/ NHẮC LẠI 4 PHẢN ỨNG DỊ ỨNG QUA TRUNG GIAN MIỄN DỊCH VÀ CÁC CƠ CHẾ CỦA CHÚNG. – Loại I hay tăng nhạy cảm tức thời (immediate hypersensitivity), là sự tăng nhạy cảm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Choáng số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CHOÁNG LÀ GÌ ? – Một hội chứng lâm sàng được định nghĩa bởi lưu lượng máu không đầy đủ và sự vận chuyển oxy không đầy đủ đến các cơ quan và các mô. Choáng cũng đã được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Choáng số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

Choáng phản vệ (Choc anaphylactique) B. ORLANDO Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Choáng số 1 – 12/2009

CHOÁNG SỐ 1 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh CHOÁNG (SHOCK) 1/ CHOÁNG LÀ GÌ ? – Một hội chứng lâm sàng được định nghĩa bởi lưu lượng máu không đầy đủ và sự vận chuyển oxy không đầy đủ đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Choáng | Bình luận về bài viết này