Category Archives: Cấp cứu nội thần kinh

Cấp cứu nội thần kinh

Cấp cứu nội thần kinh số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT KỊCH PHÁT HIỀN TÍNH (BENIGN POSITIONALVERTIGO) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 45 tuổi đến phòng cấp cứu vì bị những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG DỰA VÀO SCANNER ĐẦU ĐỂ LOẠI BỎ NHỮNG NGUYÊN NHÂN NGHIÊM TRỌNG CỦA CHÓNG MẶT (DO NOT RELY ON A HEAD COMPUTED TOMOGRAPHY TO EXCLUDE SERIOUS CAUSES OF VERTIGO) James A. Nelson, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÊN CHÚ Ý NHỮNG NGUYÊN NHÂN TRUNG ƯƠNG CỦA CHÓNG MẶT (DO NOT OVERLOOK THE CENTRAL CAUSES OF VERTIGO) Yian Cheng, MD Resident Clinical Instructor Department of Emergency Medicine Kech School of Medicine University of Southern California Chóng mặt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT KỊCH PHÁT HIỀN TÍNH (BENIGN POSITIONALVERTIGO) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 56 tuổi đến phòng cấp cứu kêu chóng mặt và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÚ Ý NHỮNG BỆNH KÈM THEO VÀ NHỮNG BIẾN CHỨNG CỦA ĐỘT QỤY (BEWARE OF THE COMORBIDITIES AND COMPLICATIONS OF ACUTE STROKE) Thomas M. Mailhot, MD Đột qụy là nguyên nhân dẫn đầu của tỷ lệ bệnh tật và tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG BỊ LẦM BỞI NHỮNG BỆNH GIỐNG VỚI ĐỘT QỤY (DO NOT BE FOOLED BY THE MIMICS OF STROKE) Shoma Desai, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Los Angeles County/University of Southern California Medical Center Đột qụy thường được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỘT QỤY VÀ CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA (STROKE AND TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK) J. Stephen Huff, M.D Associate Professor Department of Emergency Medicine and Neurology University of Virginia School of Medicine Charlottesville, Virginia Thuật ngữ stroke (đột qụy) chỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÃY NHẬP VIỆN TẤT CẢ NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA CÓ NGUY CƠ CAO (ADMIT ALL HIGH-RISK PATIENTS WITH TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK) SAI-HUNG JOSHUA HUI, MD Assistant Clinical Professor Department of Emergency Medicine David Geiffen … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO VÀ VIÊM NÃO (MENINGITIS AND ENCEPHALITIS) Gentian Scheer, MD Clinical Instructor Division of General Internal Medicine University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado 1/ ĐỊNH NGHĨA MENINGITIS VA ENCEPHALITIS. – Meningitis là một sự viêm của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO (THROMBOPHLÉBITE CÉRÉBRALE) E. Marret Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Tenon, Paris M. Samama Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy Huyết khối tĩnh mạch não (TPC : thrombophlébite cérébrale) là một bệnh hiếm. Tần số là 240 trường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT VÀ CHOÁNG VÁNG (VERTIGO AND DIZZINESS) Andrew K.Chang, M.D Assistant Professor Department of Emergency Medicine Albert Einstein College of Medicine Montefiore Medical Center, Bronx, New York A. NHỮNG TÍNH CHẤT LÂM SÀNG 1. CHÓNG MẶT (VERTIGO) Chóng mặt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT (VERTIGO AND DIZZINESS) Steven E Doerr, M.D Attending Physician Emergency Department Lutheran Medical Center Wheat Ridge, Colorado 1/ KỂ BA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CÂN BẰNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN. – Hệ thị giác : mắt và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH (ETAT DE MAL EPILEPTIQUE) Sophie Dupont Unité d’Epileptologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière François Dolveck SMUR Garches, Hôpital Raymond Poincaré Dominique Savary SMUR d’ Annecy, CHR A. NHẬN BIẾT MỘT TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH I. ĐỊNH NGHĨA Trạng thái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ TRƯỚC MỘT CƠN ĐỘNG KINH (DETERMINER LA CONDUITE A TENIR DEVANT LA CRISE D’EPILEPSIE) Sophie Dupont Unité d’Epileptologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière François Dolveck SMUR Garches, Hôpital Raymond Poincaré Dominique Savary SMUR d’ Annecy, CHR Thái độ xử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGẤT (SYNCOPE) Michael J. Pistoria Assistant Professor of Medicine Pennsylvania State University College of Medicine, Allentown 1/ NGẤT LÀ GÌ ? NGẤT KHÁC VỚI TIỀN NGẤT NHƯ THẾ NÀO ? – Ngất (syncope) là sự mất tri thức tạm thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐỘNG KINH VÀ MẤT TRI GIÁC NGẮN (CRISE D’EPILEPSIE ET PERTE DE CONNAISSANCE BREVE) Professeur Michel Weber Service de neurologie CHU hôpital central, Nancy Những trường hợp nhập viện trong khoa cấp cứu vì những cơn động kinh giả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NẾU TÔI BỊ MỘT TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO CẤP TÍNH NĂM 2012 (SI J’AVAIS UN AVC AIGU EN 2012) Marie Hervieu-Begue Unité de Soins intensifs Neuro-Vasculaires CHU Dijon Tai biến mạch máu não (AVC), trong đó nhồi máu não … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LÀM SAO XỬ TRÍ MỘT CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA Ở KHOA CẤP CỨU (COMMENT PRENDRE EN CHARGE UN ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE AUX URGENCES) Philippa LAVALLEE Centre de traitement et de prévention de l’attaque cérébrale Clinique d’AIT Hôpital Bichat … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LÀM SAO XỬ TRÍ MỘT CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA Ở KHOA CẤP CỨU (COMMENT PRENDRE EN CHARGE UN ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE AUX URGENCES) Philippa LAVALLEE Centre de traitement et de prévention de l’attaque cérébrale Clinique d’AIT Hôpital Bichat … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU ĐẦU CẤP TÍNH (LES CEPHALEES AIGUES) Dr Pauline Boulan Dr Stéphane Berroir Dr Marie Germaine Bousser Service de neurologie Hôpital Lariboisière (Paris) Pr Pierre-Germaine Bousser Centre urgences céphaliques Hôpital Lariboisière (Paris) Đau đầu là một triệu chứng phổ biến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA (ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE) Professeur Pierre Amarenco Service de neurologie et Centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale CHU Bichat, Paris Cơn thiếu máu não thoáng qua (AIT) là “ một sự mất khu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CAO HUYẾT ÁP VÀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (HTA ET ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL) Docteur François Damas Service d’Anesthésie-Réanimation CHU de Liège (Sart Tilman), Belgique Cao huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ chính chịu trách nhiệm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ GIAI ĐOẠN CẤP TÍNH TAI BIẾN THIẾU MÁU CỤC BỘ NÃO (PRISE EN CHARGE DE L’ISCHEMIE CEREBRALE A LA PHASE AIGUE) Professeur Pierre Amarenco Service de neurologie et Centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale CHU Bichat, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL) Marc Freysz Samu 21, CHU de Dijon Benoit Guillon Unité neurovasculaire, CHU de Nantes Patrick Miroux Service des Urgences, SMUR, CH de Compiène XỬ TRÍ BỆNH VIỆN (PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE) I. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH (STATUS EPILEPTICUS) 1/ ĐỊNH NGHĨA TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH. OMS định nghĩa trạng thái động kinh như là một tình trạng được đặc trưng bởi một một cơn động kinh (epileptic seizure) đủ kéo dài hay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CO GIẬT (SEIZURES) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CO GIẬT (SEIZURES) VÀ ĐỘNG KINH. – Một cơn co giật (seizure) là một biến đổi kịch phát hành vi hay tri giác (an alteration in behavior or perception) ; đó là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO (MENINGITIS) 1/VIÊM MÀNG NÃO LÀ GÌ ? – Một bệnh của hệ thần kinh trung ương gây viêm các màng bao quanh não bộ và tủy sống. 2/ CÁC NGUYÊN NHÂN CỦA VIÊM MÀNG NÃO ? Nhiễm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 4 (cập nhật) – BS Nguyễn Văn Thịnh

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (TRANSIENT ISCHEMIC  ATTACK AND  CEREBROVASCULAR ACCIDENT) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA MỘT CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA VÀ MỘT TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO ? Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA : transient … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÔN MÊ (COMA) PHẦN II 1/ ĐỊNH NGHĨA HÔN MÊ. Hôn mê là một tình trạng bệnh lý trong đó bệnh nhân mất tri giác và có vẻ đang ngủ. Bệnh nhân không có khả năng đáp ứng và không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẠNG THÁI TÂM THẦN BỊ BIẾN ĐỔI VÀ HÔN MÊ (ALTERED MENTAL STATUS AND COMA) PHẦN I 1/ HÔN MÊ LÀ GÌ ? NHỮNG THUẬT NGỮ NÀO NÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ MÔ TẢ TRI GIÁC BỊ BIẾN ĐỔI ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO XUẤT HUYẾT (ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL HEMORRAGIQUE) N.Bruder Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital de la Timone, Marseille Chẩn đoán tai biến mạch máu não xuất huyết được gợi ra trước những triệu chứng thần kinh đột ngột, bại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO DO THIẾU MÁU CỤC BỘ. (ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ISCHEMIQUE) N.Bruder Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital de la Timone, Marseille Tai biến mạch máu não thiếu máu cục bộ (AVC ischémique) là một cấp cứu nội khoa cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỘT QỤY (STROKE) 1/ ĐỘT QỤY LÀ GÌ ? Đột qụy là một hội chứng lâm sàng, được xác định bởi các liệt thần kinh cấp tính trong khung cảnh gián đoạn khu trú tuần hoàn não. Có một số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de soins intensifs Hôpital Erasme Bruxelles. ĐỊNH NGHĨA Một tai biến mạch máu não (accident vasculaire cérébral) là một liệt thần kinh khởi đầu đột ngột, gây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO DO THIẾU MÁU CỤC BỘ (ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX ISCHEMIQUES) Gilbert Pochmalicki Chef du service de cardiologie et maladies vasculaires du centre hospitalier de Provins François Jan Cardiologue, professeur de médecine interne à la Faculté de … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK AND CEREBROVASCULAR ACCIDENT) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA MỘT CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA VÀ MỘT TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO ? Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA : transient … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 10 – 10/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 10 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nôi Thương và Cấp Cứu TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO XUẤT HUYẾT (ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL HEMORRAGIQUE) N.Bruder, Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital de la Timone, Marseille Chẩn đoán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 9 – 06/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 9 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO DO THIẾU MÁU CỤC BỘ (ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ISCHEMIQUE) N.Bruder, Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital de la Timone, Marseille Tai biến mạch máu não thiếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 8 – 05/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 8 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CƠN ĐỘNG KINH (CRISES D’EPILEPSIE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles. Cơn động kinh được liên kết với một sự phóng điện giống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 7 – 03/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 7 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh CO GIẬT (SEIZURES) 1/ THẾ NÀO LÀ MỘT CƠN CO GIẬT ? Co giật (seizures) là kết quả của sự phóng điện quá mức hay hỗn loạn (excessive … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 6 – 03/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 6 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh ĐỘT QỤY (STROKE) 1/ ĐỘT QỤY LÀ GÌ ? Đột qụy là một hội chứng lâm sàng, được xác định bởi các liệt thần kinh cấp tính trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | Bình luận về bài viết này