Category Archives: Cấp cứu nội thần kinh

Cấp cứu nội thần kinh

Cấp cứu nội thần kinh số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT KỊCH PHÁT HIỀN TÍNH (BENIGN POSITIONALVERTIGO) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 45 tuổi đến phòng cấp cứu vì bị những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội thần kinh số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG DỰA VÀO SCANNER ĐẦU ĐỂ LOẠI BỎ NHỮNG NGUYÊN NHÂN NGHIÊM TRỌNG CỦA CHÓNG MẶT (DO NOT RELY ON A HEAD COMPUTED TOMOGRAPHY TO EXCLUDE SERIOUS CAUSES OF VERTIGO) James A. Nelson, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội thần kinh số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÊN CHÚ Ý NHỮNG NGUYÊN NHÂN TRUNG ƯƠNG CỦA CHÓNG MẶT (DO NOT OVERLOOK THE CENTRAL CAUSES OF VERTIGO) Yian Cheng, MD Resident Clinical Instructor Department of Emergency Medicine Kech School of Medicine University of Southern California Chóng mặt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT KỊCH PHÁT HIỀN TÍNH (BENIGN POSITIONALVERTIGO) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 56 tuổi đến phòng cấp cứu kêu chóng mặt và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội thần kinh số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÚ Ý NHỮNG BỆNH KÈM THEO VÀ NHỮNG BIẾN CHỨNG CỦA ĐỘT QỤY (BEWARE OF THE COMORBIDITIES AND COMPLICATIONS OF ACUTE STROKE) Thomas M. Mailhot, MD Đột qụy là nguyên nhân dẫn đầu của tỷ lệ bệnh tật và tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội thần kinh số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG BỊ LẦM BỞI NHỮNG BỆNH GIỐNG VỚI ĐỘT QỤY (DO NOT BE FOOLED BY THE MIMICS OF STROKE) Shoma Desai, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Los Angeles County/University of Southern California Medical Center Đột qụy thường được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội thần kinh số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỘT QỤY VÀ CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA (STROKE AND TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK) J. Stephen Huff, M.D Associate Professor Department of Emergency Medicine and Neurology University of Virginia School of Medicine Charlottesville, Virginia Thuật ngữ stroke (đột qụy) chỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?