Category Archives: Cấp cứu tai mũi họng

Cấp cứu tai mũi họng số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ANGINE DE LUDWIG Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Angine de Ludwig, tên của một thầy thuốc đã mô tả lần đầu vào đầu thế kỷ XIX, không chỉ đau ngực, mà một nhiễm trùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tai mũi họng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tai mũi họng số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ANGINE DE LUDWIG Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 55 tuổi đến khoa cấp cứu với sốt, chảy nước dãi (drooling), cứng khít … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tai mũi họng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tai mũi họng số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ANGINE DE LUDWIG Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 50 tuổi đến khoa cấp cứu vì sốt, đau họng, và đau cổ trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tai mũi họng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tai mũi họng số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PERITONSILLAR ABSCESS (ÁP XE QUANH AMIDAN) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 28 tuổi vừa chấm dứt một đợt kháng sinh 7 ngày để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tai mũi họng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tai mũi họng số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ABCÈS PÉRIAMYDALIEN Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Trong trường hợp abcès périamygdalien, một nhiễm trùng nông của các mô mềm kéo dài do sự tạo thành những ô mủ nhỏ trong khoang dưới niêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tai mũi họng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?