Category Archives: Cấp cứu lão khoa

Cấp cứu lão khoa

Cấp cứu lão khoa số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SAI ĐƯỜNG (FAUSSES ROUTES) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Những rối loạn này bị đánh giá thấp do tính chất đa dạng của triệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG TÌNH TRẠNG GIẢM BÀI NIỆU (ÉTATS DE RÉDUCTION DE LA DIURÈSE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice PHẦN II THIỂU NIỆU HOẶC VÔ NIỆU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG TÌNH TRẠNG GIẢM BÀI NIỆU (ÉTATS DE RÉDUCTION DE LA DIURÈSE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice PHẦN I Sự không tiểu tiện là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MẤT NƯỚC (DESHYDRATATION) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Người già vì nhiều lý do rất dễ bị mất nước. Nhiều yếu tố góp phần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẤP CỨU BỆNH ĐƯỜNG MẬT (BILIARY EMERGENCY) Matthew A. Bridges, MD Assistant Professor University of Missouri-Kansas City School of Medicine Department of Emergency Medicine Truman Medical Center Kansas City, MO O.John Ma, MD Associate Professor and Vice Chair University of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM RUỘT THỪA CẤP (ACUTE APPENDICITIS) Robert D.Sidman, Resident Director Department of Emergency Médicine, Rhode Island Hospital Providence, RI Colleen N.Roche, Associate Residency Director George Washington University Washington, DC Stephen W.Meldon, Associate Professor Case Western Reserve University Department of Emergency … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM (HEART FAILURE) Banjamin J.Frada Department of Emergency Medicine The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH W.Franklin Peacock Assistant Professor The Ohio State University Emergency Department The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH (Tiếp theo Cấp cứu lão khoa số 27) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM (HEART FAILURE) Banjamin J.Frada Department of Emergency Medicine The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH W.Franklin Peacock Assistant Professor The Ohio State University Emergency Department The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH (Tiếp theo Cấp cứu lão khoa số 25) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu lão khoa số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÃY NHỚ RẰNG NHỮNG TRIỆU CHỨNG “KHÔNG ĐIỂN HÌNH” CỦA HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH LÀ ĐIỂN HÌNH Ở NHỮNG BỆNH NHÂN GIÀ (REMEMBER THAT “ATYPICAL” PRESENTATIONS OF ACUTE CORONARY SYNDROME ARE TYPICAI IN ELDERLY PATIENTS) Jan M. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM (HEART FAILURE) Banjamin J.Frada Department of Emergency Medicine The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH W.Franklin Peacock Assistant Professor The Ohio State University Emergency Department The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH PHẦN I High-Yield Facts Tỷ lệ lưu hành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu lão khoa số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG (ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM) Robert L. Rogers Clinical Instructor Department of Surgery, Division of Emergency Medicine University of Maryland School of Medicine Amal Mattu Director of Academic Development Department of Surgery, Division of Emergency Medicine University … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROMES) Brian F. Erling Clinical Instructor Department of Emergency Medicine University of Virginia School of Medicine Charlottesville, VA William J. Brady Associate Professor Department of Emergency Medicine University of Virginia School … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu lão khoa số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG (ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM) Robert L. Rogers Clinical Instructor Department of Surgery, Division of Emergency Medicine University of Maryland School of Medicine Amal Mattu Director of Academic Development Department of Surgery, Division of Emergency Medicine University … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu lão khoa số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROMES) Brian F. Erling Clinical Instructor Department of Emergency Medicine University of Virginia School of Medicine Charlottesville, VA William J. Brady Associate Professor Department of Emergency Medicine University of Virginia School … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu lão khoa số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG BAO GIỜ CHO RẰNG BẤT CỨ BỆNH LÝ TRONG BỤNG NÀO Ở MỘT BỆNH NHÂN SẼ CÓ NHỮNG BIỂU HIỆN “ĐIỂN HÌNH” (NEVER ASSUME THAT ANY INTRAABDOMINAL CONDITION IN AN ELDERLY PATIENT WILL PRESENT ” TYPICALLY”) Michael McLaughlin, MD … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SỐT Ở NGƯỜI GIÀ (FIEVRE RECENTE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Sự xuất hiện một tăng thân nhiệt ở một người già tạo nên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG CƠN ĐỘNG KINH (CRISES EPILEPTIQUES) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Cơn động kinh là hậu quả của một sự phóng điện neurone quá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG HÁNG (HIP FRACTURE) Jason Wilkins, MD Department of Emergency Medicine Cox Medical Center Sprinfield, MO I. NHỮNG TÍNH CHẤT LÂM SÀNG. 99% những gãy xương này xảy ra ở người già do ngã hay chấn thương xoắn vặn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGÃ NGẪU NHIÊN (CHUTES ACCIDENTELLES) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Ngã ngẫu nhiên (chute accidentelle) được định nghĩa như là hành động ngã xuống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG LÃO KHOA (GERIATRIC TRAUMA) O. John Ma, MD Associate Professor of Emergency Medicine University of Missouri-Kansas City School of Medicine Kansas City, Missouri Với sự gia tăng độ lớn của dân số người già, tỷ lệ chấn thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH TIM Ở NGƯỜI GIÀ (HEART DISEASE IN THE ELDERLY) Matthew A. Cavender, MD Division of Cardiovascular Medicine Cleveland Clinic Foundation Cleveland, Ohio. E. Magnus Ohman, MD Professor of Medicine Division of Cardiovascular Medicine Duke University Medical Center Durham, North … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu lão khoa số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (EMBOLIE PULMONAIRE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Nghẽn tắc động mạch phổi là một bệnh lý mà tỷ lệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG RỐI LOẠN NHỊP (TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Những rối loạn nhịp và dẫn truyền tác hại đến 30% … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG TRẠNG THÁI KHÓ Ở VÀ MẤT TRI GIÁC NGẮN (MALAISES ET PERTES BREVES DE CONNAISSANCE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Mặc dầu trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẠNG THÁI KÍCH ĐỘNG (ETAT D’AGITATION, AGRESSIVITE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Sự kích động tâm thần-vận động (agitation psychomotrice) là một tình trạng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LIỆT BÁN THÂN (HEMIPLEGIES) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Liệt nửa người là một bệnh lý mà tần số gia tăng với tuổi tác. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÙ PHỔI CẤP (OEDEME AIGU DU POUMON) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Tiên lượng của phù phổi cấp, mặc dầu được cải thiện một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu lão khoa số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (INSUFFISANCE CORONAIRE AIGUE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Chúng ta nói không phân biệt nhồi máu cơ tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu lão khoa số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG (FRACTURES) Dr Bertrand François Chef de service de médecine générale d’urgence Hôpital Saint-Roch. CHU de Nice Dr Pras Pierre Chef du service de gérontologie clinique Hôpital Cimiez. CHU de Nice. Dr Tardieux Pierre-Marie Hôpital Cimiez. CHU de Nice … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN CAO HUYẾT ÁP (POUSSEE HYPERTENSIVE) Dr Bertrand François Chef de service de médecine générale d’urgence Hôpital Saint-Roch. CHU de Nice Dr Pras Pierre Chef du service de gérontologie clinique Hôpital Cimiez. CHU de Nice. Dr Tardieux Pierre-Marie Hôpital Cimiez. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN CHÓNG MẶT (CRISE VERTIGINEUSE) Được đặc trưng bởi một cảm giác không vững xảy ra đột ngột, liên kết hay không với cảm giác của một chuyển động quay (mouvement giratoire), cơn chóng mặt là một cấp cứu chẩn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu lão khoa số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU BỤNG CẤP TÍNH (DOULEURS ABDOMINALES AIGUES) Dr Bertrand François Chef de service de médecine générale d’urgence Hôpital Saint-Roch. CHU de Nice Dr Pras Pierre Chef du service de gérontologie clinique Hôpital Cimiez. CHU de Nice. Dr Tardieux Pierre-Marie Hôpital … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU BỤNG CẤP TÍNH (DOULEURS ABDOMINALES AIGUES) Dr Bertrand François Chef de service de médecine générale d’urgence Hôpital Saint-Roch. CHU de Nice Dr Pras Pierre Chef du service de gérontologie clinique Hôpital Cimiez. CHU de Nice. Dr Tardieux Pierre-Marie Hôpital … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu lão khoa số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

Y KHOA CẤP CỨU BỆNH NHÂN GIÀ (GERIATRIC EMERGENCY MEDICINE) 1. TẠI SAO PHẢI DÀNH MỘT CHƯƠNG CHO CẤP CỨU LÃO KHOA ? Vào năm 1990, khoảng 31 triệu người hơn 65 tuổi ở Hoa Kỳ. Vào khoảng năm 2030, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này