Category Archives: Cấp cứu lão khoa

Cấp cứu lão khoa

Cấp cứu lão khoa số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SAI ĐƯỜNG (FAUSSES ROUTES) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Những rối loạn này bị đánh giá thấp do tính chất đa dạng của triệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu lão khoa số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG TÌNH TRẠNG GIẢM BÀI NIỆU (ÉTATS DE RÉDUCTION DE LA DIURÈSE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice PHẦN II THIỂU NIỆU HOẶC VÔ NIỆU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu lão khoa số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG TÌNH TRẠNG GIẢM BÀI NIỆU (ÉTATS DE RÉDUCTION DE LA DIURÈSE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice PHẦN I Sự không tiểu tiện là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu lão khoa số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MẤT NƯỚC (DESHYDRATATION) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Người già vì nhiều lý do rất dễ bị mất nước. Nhiều yếu tố góp phần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu lão khoa số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẤP CỨU BỆNH ĐƯỜNG MẬT (BILIARY EMERGENCY) Matthew A. Bridges, MD Assistant Professor University of Missouri-Kansas City School of Medicine Department of Emergency Medicine Truman Medical Center Kansas City, MO O.John Ma, MD Associate Professor and Vice Chair University of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu lão khoa số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM RUỘT THỪA CẤP (ACUTE APPENDICITIS) Robert D.Sidman, Resident Director Department of Emergency Médicine, Rhode Island Hospital Providence, RI Colleen N.Roche, Associate Residency Director George Washington University Washington, DC Stephen W.Meldon, Associate Professor Case Western Reserve University Department of Emergency … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu lão khoa số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM (HEART FAILURE) Banjamin J.Frada Department of Emergency Medicine The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH W.Franklin Peacock Assistant Professor The Ohio State University Emergency Department The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH (Tiếp theo Cấp cứu lão khoa số 27) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?