Category Archives: Cấp cứu niệu sinh dục

Cấp cứu niệu sinh dục

Cấp cứu niệu sinh dục số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÂN TÍCH VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG NƯỚC TIỂU (URINALYSIS AND URINE FUNCTION STUDIES) 1/ NHỮNG LOẠI THÔNG TIN NÀO CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ MỘT PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU ? TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHÚNG LÀ GÌ ? Xét … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu niệu sinh dục số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƯƠNG ĐAU DƯƠNG VẬT KÉO DÀI(PRIAPISM) + Sự ứ máu hay sự cương của dương vật kéo dài và không liên quan đến kích thích tình dục + Chứng cương đau dương vật là một cấp cứu niệu khoa thật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu niệu sinh dục số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HUYẾT NIỆU(APPROACH TO HEMATURIA) + Huyết niệu đại thể : máu có thể thấy được bằng mắt trần+ Huyết niệu vi thể : > 3-5 hồng cầu/hpf+ Nhiều chất trong nước tiểu có thể giong hệt dạng vẻ của huyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu niệu sinh dục số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU VÀ VIÊM THẬN BỂ THẬN(URINARY TRACT INFECTIONS AND PYELONEPHRITIS) I. SINH BỆNH LÝ + Thường là nhiễm trùng hướng thượng (ascending infection) + Niệu đạo ngắn hơn ở phụ nữ khiến họ dễ bị nhiễm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Infection urinaire: Cystite aigüe

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu niệu sinh dục số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THẬN CẤP TÍNH   (ACUTE RENAL FAILURE) Colin F.GreinederResident PhysicianUniversity of Michigan Medical CenterSaint Joseph Mercy HospitalAnn Arbor, Michigan     – Sự suy giảm cấp tính chức năng thận với kết quả là những rối loạn huyết động và chuyển hóa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu niệu sinh dục số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THẬN CẤP TÍNH (ACUTE RENAL FAILURE) Joseph I. Shapiro, M.D Professor of Medicine and Pharmacology Department of Medicine University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado 1/ SUY THẬN CẤP TÍNH ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN NHƯ THẾ NÀO ? Suy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM THẬN BỂ THẬN CẤP TÍNH (LA PYELONEPHRITE AIGUE) Professeur Pierre Hausfater Service d’Accueil des Urgences Hopital Pitié-Salpetrière et Université Pierre et Marie Curie

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu niệu sinh dục số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM THẬN MÃN TÍNH VÀ THẨM TÁCH (CHRONIC RENAL FAILURE AND DIALYSIS) Allan B. Wolfson, MD Professor, Department of Emergency Medicine University of Pittsburgh School of Medicine 1/ SUY THẬN KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ MỘT RỐI LOẠN SINH DỤC-TIẾT NIỆU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu niệu sinh dục số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SỎI THẬN (RENAL STONES) Gregory Busse Clinical Assistant Professor University of Wisconsin Medical School Madison, Wisconsin. 1/ CÁC SỎI THẬN LÀ GÌ ? Các sỏi thận là những kết tập kết tinh (crystallized aggregate) của nước tiểu hay muối. Sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu niệu sinh dục số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM THẬN BỂ THẬN (PYELONEPHRITE) C. Nathan Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy R. Gauzit Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy I. NHẬP ĐỀ Những nhiễm trùng đường tiểu đứng hàng thứ hai sau những nhiễm trùng hô hấp trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU Ở PHỤ NỮ TRƯỞNG THÀNH (URINARY TRACT INFECTION IN ADULT FEMALES) Howard B. Goldman, M.D. Assistant Professor Department of Urology Case Western University School of Medicine Cleveland, Ohio 1/ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU LÀ GÌ ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐAU QUẶN THẬN BIẾN CHỨNG (COLIQUES NEPHRETIQUES COMPLIQUES) I. KURTZEMANN Service d’Accueil des Urgences Hôpital Sainte-Marguerite. Marseille E. LECHEVALLIER Service d’Urologie Hôpital Salvator. Marseille NHẬP ĐỀ Cơn đau quặn thận biến chứng (colique néphrétique compliquée) là tắc của đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu niệu sinh dục số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BÍ TIỂU CẤP TÍNH (ACUTE URINARY RETENTION) 1/THẾ NÀO LÀ BÍ TIỂU CẤP TÍNH ? – Không thể đi tiểu đau đớn, đột ngột và toàn bộ – Thường là do tắc nghẽn lối ra từ bàng quang nhưng cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU (URINARY TRACT INFECTIONS) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU CÓ BIẾN CHỨNG VÀ KHÔNG BIẾN CHỨNG ? – Một nhiễm trùng đường tiểu không biến chứng (uncomplicated UTI) được định nghĩa như là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU BỆNH VIỆN (NOSOCOMIAL URINARY TRACT INFECTION) 1/ NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN KẾT VỚI NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU Ở ICU ? Khoảng 80% các nhiễm trùng đường tiểu bệnh viện (nosocomial UTI) được liên kết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU : VIÊM BÀNG QUANG, VIÊM THẬN BỂ THẬN, VÀ VIÊM TIỀN LIỆT TUYẾN (URINARY TRACT INFECTION : CYSTITIS, PYELONEPHRITIS, AND PROSTATITIS) 1/ ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ LIÊN HỆ PHỔ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU Vi khuẩn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM THẬN-BỂ THẬN CẤP TÍNH  Ở PHÒNG CẤP CỨU (PYELONEPHRITE AIGUE AUX URGENCES) Dr G.Potel, Dr D. Trewick, Dr I. Gueffet, Dr E.Batard. Service des Urgences CHU de Nantes NHẬP ĐỀ Ở phòng cấp cứu, người thầy thuốc thực hành, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THẬN CẤP TÍNH (INSUFFISANCE RENALE AIGUE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN II IV/ PHÒNG NGỪA SUY THẬN THỨ PHÁT CÁC CHẤT CẢN QUANG Suy thận thứ phát tiêm thuốc cản quang (produit … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THẬN CẤP TÍNH (INSUFFISANCE RENALE AIGUE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I Suy thận cấp tính là do một sự biến đổi đột ngột của lọc vi cầu, gây nên urê-huyết (urémie). … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU BÌU DÁI ( SCROTAL PAIN ) 1/ CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT Ở MỘT BỆNH NHÂN VỚI ĐAU BÌU DÁI CẤP TÍNH ? Xoắn tinh hoàn (testicular torsion) phải luôn luôn được xét đến ở bất cứ bệnh nhân nào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu niệu sinh dục số 1- BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐAU QUẶN THẬN ( RENAL COLIC ) 1/ NHỮNG DẠNG THÔNG THƯỜNG NHẤT CỦA SỎI THẬN ? Sỏi canxi chiếm 80% của tất cả các sỏi thận : 2/3 là calcium oxalate, và phần còn lại là calcium phosphate. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này