Category Archives: Cấp cứu niệu sinh dục

Cấp cứu niệu sinh dục

Cấp cứu niệu sinh dục số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THẬN CẤP TÍNH (ACUTE RENAL FAILURE) Joseph I. Shapiro, M.D Professor of Medicine and Pharmacology Department of Medicine University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado 1/ SUY THẬN CẤP TÍNH ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN NHƯ THẾ NÀO ? Suy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM THẬN BỂ THẬN CẤP TÍNH (LA PYELONEPHRITE AIGUE) Professeur Pierre Hausfater Service d’Accueil des Urgences Hopital Pitié-Salpetrière et Université Pierre et Marie Curie

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu niệu sinh dục số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM THẬN MÃN TÍNH VÀ THẨM TÁCH (CHRONIC RENAL FAILURE AND DIALYSIS) Allan B. Wolfson, MD Professor, Department of Emergency Medicine University of Pittsburgh School of Medicine 1/ SUY THẬN KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ MỘT RỐI LOẠN SINH DỤC-TIẾT NIỆU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu niệu sinh dục số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SỎI THẬN (RENAL STONES) Gregory Busse Clinical Assistant Professor University of Wisconsin Medical School Madison, Wisconsin. 1/ CÁC SỎI THẬN LÀ GÌ ? Các sỏi thận là những kết tập kết tinh (crystallized aggregate) của nước tiểu hay muối. Sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu niệu sinh dục số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM THẬN BỂ THẬN (PYELONEPHRITE) C. Nathan Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy R. Gauzit Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy I. NHẬP ĐỀ Những nhiễm trùng đường tiểu đứng hàng thứ hai sau những nhiễm trùng hô hấp trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu niệu sinh dục số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU Ở PHỤ NỮ TRƯỞNG THÀNH (URINARY TRACT INFECTION IN ADULT FEMALES) Howard B. Goldman, M.D. Assistant Professor Department of Urology Case Western University School of Medicine Cleveland, Ohio 1/ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU LÀ GÌ ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu niệu sinh dục số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐAU QUẶN THẬN BIẾN CHỨNG (COLIQUES NEPHRETIQUES COMPLIQUES) I. KURTZEMANN Service d’Accueil des Urgences Hôpital Sainte-Marguerite. Marseille E. LECHEVALLIER Service d’Urologie Hôpital Salvator. Marseille NHẬP ĐỀ Cơn đau quặn thận biến chứng (colique néphrétique compliquée) là tắc của đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?