Category Archives: Cấp cứu tâm thần

Cấp cứu tâm thần

Cấp cứu tâm thần số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RƯỢU (ALCOOL) 1/ MỨC ĐỘ LƯU HÀNH CỦA ALCOOLISME ? – 2 triệu người phụ thuộc rượu (alcoolo-dépendance) trong đó 600.000 phụ nữ. – 20% những người đi khám thầy thuốc đa khoa, 25% những bệnh nhân nhập viện có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG SA SÚT TRÍ TUỆ (SYNDROME DÉMENTIEL) 1. ĐỊNH NGHĨA ? Mất dần dần và toàn bộ những faculté mentale của một người cản trở khả năng độc lập và đời sống hàng ngày.

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MÊ SẢNG (DELIRIUM) Marshall R.Thomas, M.D Associate Professor of Psychiatry University of Colorado Health Sciences Center Colorado Psychiatrric Hospital Denver, Colorado Elizabeth Cookson, M.D. Assistant Professor Department of Psychiatry University of Colorado School of Medicine Denver Health Medical Center Denver, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN LO ÂU CẤP TÍNH VÀ CƠN HOẢNG SỢ (CRISE D’ ANGOISSE AIGUE ET ATTAQUE DE PANIQUE) Cấp cứu nội khoa Tìm một nguyên nhân thực thể Điều trị nguyên nhân Tìm một rối loạn tâm thần và điều trị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN HOẢNG SỢ (PANIC ATTACK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit Receiving Hospital Detroit, MI Một người đàn bà 31 tuổi đến phòng cấp cứu 20 phút sau khi khởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHỨNG TRẦM CẢM (DEPRESSION) Ellen C. Walkling, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center/ Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan – Trầm cảm : – Gần 20% dân chúng sẽ có một đợt trầm cảm nặng trong lúc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RỐI LOẠN NHÂN CÁCH (TROUBLE DE LA PERSONNALITE) A/ NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐOÁN NHẬN. (PERSONNALITE PARANOIAQUE) 1/ TỶ LỆ MẮC BỆNH VÀ TỶ SUẤT GIỚI TÍNH CỦA NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐOÁN NHẬN. – 0,5 đến 2,5 % – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?