Category Archives: Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC THỨC ĂN (FOOD POISONING) Jeff S. Beckman, M.D. Department of Emergency Medicine Denver Health Medical Center Denver, Colorado 1/ KỂ NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA NGỘ ĐỘC THỨC ĂN – Ngoại độc tố được sản xuất bởi vi sinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN (INFECTIONS NOSOCOMIALES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Một nhiễm trùng bệnh viện (infection nosocomiale) là một nhiễm trùng đã không hiện diện, cũng không ở trong thời kỳ ủ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO MỦ (LES MENINGITES PURULENTES) Dr Badiaga S. 8è Séminaire de la société de Médecine d’Urgence Prise en charge précoce du Sepsis grave en Urgence World Trade Center, Marseille, 7 décembre 2006. Những viêm màng não mủ là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN GIẢM BẠCH CẦU ĐA NHÂN TRUNG TÍNH TRONG UNG THƯ-HUYẾT HỌC VÀ UNG THƯ HỌC (INFECTIONS CHEZ LE NEUTROPENIQUE EN ONCO-HEMATOLOGIE ET CANCEROLOGIE) J. M. Forel, D.Mokart, J.L.Blache Institut Pauli-Calmette, Marseille I. SINH LÝ BỆNH LÝ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN SUY GIẢM MIỄN DỊCH (APPROACH TO THE IMMUNOCOMPROMISE PATIENT) Robin K.Avery, MD Department of Infectious Disease Cleveland Clinic Cleveland, Ohio 1/ NHỮNG LOẠI SUY GIẢM MIỄN DỊCH KHÁC NHAU ĐƯỢC THẤY Ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN (NOSOCOMIAL INFECTION) Robert Dexter, MD Clinical Instructor Division of General Internal Medicine University of Colorado (Denver) Joseph Ming Wah Li, MD Assistant Professor of Medicine Havard Medical School, Boston 1/ NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN LÀ GÌ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM KHỚP (ARTHRITIS) 1/ VIÊM KHỚP LÀ GÌ, VÀ NHỮNG TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU LÀ GÌ ? Arthritis là viêm của một khớp, có thể được đặc trưng bởi thương tổn chỉ một khớp duy nhất (monoarticular) hay đa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?