Category Archives: Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO DO VIRUS (MENINGITE VIRALE) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Hơn 90% các trường hợp viêm màng não có nguồn gốc virus. Căn bệnh phổ biến trên thế giới này không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO DO MÀNG NÃO CẦU TRÙNG (MENINGOCOCCEMIC MENINGITIS) Badar M Zaheer MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine and Science Chicago Medical School TEST 7 CASE HISTORY Một sinh viên 19 tuổi sống trong một nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO DO DO VI KHUẨN (BACTERIAL MENINGITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 6 Một người đàn ông 63 tuổi sống trong một homeless shelter đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO DO DO VI KHUẨN (BACTERIAL MENINGITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 5 Một sinh viên 21 tuổi được bạn phòng mang đến khoa cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO DO DO VI KHUẨN (BACTERIAL MENINGITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một nam tân binh 28 tuổi đến bệnh viện vì đau đầu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | 3 phản hồi

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO DO SIÊU VI TRÙNG (VIRAL MENINGITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người vô gia cư 43 tuổi đến phòng cấp cứu với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | 4 phản hồi

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO DO VI KHUẨN (BACTERIAL MENINGITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn bà 74 tuổi được mang đến khoa cấp cứu bởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | 4 phản hồi