Category Archives: Thời sự y học

Thời sự y học

Thời sự y học số 436 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ BỆNH TÂM THẦN PHẦN II 1/BỆNH TRẦM CẢM : ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ QUÁ ÍT Cứ mười người thì sẽ có một sẽ bị ít nhất một đợt trầm cảm trong suốt cuộc đời mình.PSYCHIATRIE. Đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 435 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ BỆNH TÂM THẦN PHẦN I 1/ RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC : NHỮNG KHÍ CHẤT QUÁ MỨC CẦN KỀM CHẾ Những biến đổi mạnh này là quá mức so với những thay đổi trong một cuộc sống.NEUROLOGIE. ” Những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 434 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ BỆNH THẦN KINH PHẦN III 1/ TDAH XẢY RA Ở NHỮNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TỐT Được biết nhiều hơn ở trẻ em, hội chứng này cũng xảy ra ở những người lớn.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 433 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ BỆNH THẦN KINH PHẦN II 1/ MALADIES A PRIONS : MỘT HY VỌNG ĐỐI VỚI NHỮNG BỆNH LÝ THẦN KINH KHÁC. Nhiều điều cần phải làm trong những bệnh lý xảy ra ở các protéine.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 432 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ BỆNH THẦN KINH PHẦN I 1/ BỆNH PARKINSON : NHỮNG TIẾN BỘ Căn bệnh vẫn bí hiểm nhưng càng ngày càng được xử trí tốt hơn. NEUROLOGIE. Những cơ chế mới và những đích điều trị (cibles thérapeutiques) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 431 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ UNG THƯ PHẦN IV 1/ UNG THƯ BÀNG QUANG Những con số – Nguyên nhân thứ năm của ung thư ở Pháp – 11.965 trường hợp mỗi năm 2012 – Trong đó 8/2% xảy ra ở đàn ông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 430 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ UNG THƯ PHẦN III 1/ UNG THƯ VÚ Những con số – 5 đến 10% những ung thư này có một nguồn gốc di truyền – 49.000 trường hợp mới được phát hiện ở Pháp năm 2012 – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?