Category Archives: Thời sự y học

Thời sự y học

Thời sự y học số 461 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1. TỰ TỬ CỦA CÁC THIẾU NIÊN : TĂNG CƯỜNG SỰ PHÒNG NGỪA Ở Pháp 16,5 % những trường hợp tử vong của những thanh thiếu niên dưới 25 tuổi là do tự tử Mặc dầu những tiến bộ, ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 460 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHÀN RỔI KHÔNG HOẠT ĐỘNG (SÉDENTARITÉ) : MỘT “SERIAL KILLER” Ngồi nhiều giờ mỗi ngày sẽ giết chết con người ! Phải làm gì để tránh điều đó .. 3,8 % những tử vong chỉ là do sự kiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 459 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHỮNG THUỐC CHỦNG BẮT BUỘC : BIỆN PHÁP NHÀ NƯỚC CHỐNG LẠI SỰ NGỜ VỰC CÔNG CỘNG Ngay đầu năm 2018, 11 vaccin chống các bệnh nhi đồng là bắt buộc. Chính phủ sử dụng sự cưỡng bức để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 458 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG (ENDOMÉTRIOSE) : NHỮNG CƠN ĐAU BẤT TRỊ LIÊN KẾT VỚI CHU KỲ KINH NGUYỆT. Sự thành lập những trung tâm chuyên môn (centre expert) hẳn cho phép một điều trị tốt hơn.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 457 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ XỬ TRÍ TỐT HƠN TÌNH TRẠNG STRESS SAU CHẤN THƯƠNG Nếu không được điều trị, tình trạng stress posttraumatique tạo nguy cơ nghiêm trọng cho trạng thái cân bằng của các nạn nhân.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 456 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ SỎI MẬT : PHẢI CỨU CÁC TÚI MẬT ! 100.000 trường hợp cắt bỏ túi mật (cholécystectomie) được thực hiện mỗi năm ở Pháp Sự cắt bỏ túi mật không nên được thực hiện một cách bộp chộp.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 455 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ ĐIỀU TRỊ NHỮNG BUỒNG TRỨNG NAM HÓA Syndrome des ovaires polykystiques (Sopk) đòi hỏi một điều trị thích ứng.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?