Category Archives: Cấp cứu tim mạch

Cấp cứu tim mạch

Cấp cứu tim mạch số 129 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROME) Saul G. Myerson Robin P. Choudhury Clinical Lecturer in Cardiovascular Medicine University of Oxford, Oxford, UK PHẦN I Gồm nhồi máu cơ tim cấp tính với đoạn ST chênh lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 128 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH NHỒI MÁU CƠ TIM VỚI ĐOẠN ST CHÊNH LÊNH (STEMI) Badar M Zaheer MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine and Science Chicago Medical School I. CASE HISTORY Một người đàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 127 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROME) (STEMI) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 59 tuổi đến khoa cấp cứu với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 126 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROME) (STEMI) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 59 tuổi đến khoa cấp cứu với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 125 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG BAO GIỜ TIN VÀO MỘT NỒNG ĐỘ TROPONIN ĐƠN ĐỘC HAY TRONG GIỚI HẠN KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐỂ LOẠI BỎ HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (NEVER RELY ON A SINGLE NEGATIVE OR INTERMEDIATE TROPONIN TO RULE OUT … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 124 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH TẠI NHÀ (PRISE EN CHARGE DU SYNDROME CORONARIEN AIGU À DOMICILE) Dr Valérie DEBIERRE Dr Céline LONGO Pr Gilles POTEL Pôle Urgences CHU de Nantes Ở Pháp, tỷ lệ hàng năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 123 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH : NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG CÓ ĐOẠN ST CHÊNH LÊN (ACUTE CORONARY SYNDROME : NON-ST SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 121 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROME) Jim Edward Weber, MD Assistant Professor/Research Director Hurley Medical Center Flint, Michigan Thomas E. VanHecke, MD Attending Physician Department of Internal Medicine William Beaumont Hospital Royal Oak, Michigan – Hội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 122 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROME) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust London, UK Adam Nabeebaccus Cardiology, King’s College London, UK BỆNH SỬ Một người đàn ông 54 tuổi đến khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 120 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (FIBRILLATION AURICULAIRE) Jean-Pierres-Torres SAMU 38, Centre Hospitalier Universitaire, Grenoble Pierre Taboulet Service des Urgences, Hôpital Saint-Louis Jean-Emmanuel de La Coussaye SAMU 38, Centre Hospitalier Universitaire, Nimes Rung nhĩ là một tim nhịp nhanh trên thất (tachycardie supraventriculaire), được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 119 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (FIBRILLATION AURICULAIRE) Frédéric ADNET Professeur des Universités Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny Frédéric LAPOSTOLLE Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny TEST Một bệnh nhân 75 tuổi có tiền sử cao huyết áp được điều trị bằng furosémide … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 118 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) W. Franck Peacock, MD Department of Emergency Medicine The Cleveland Clinic Cleveland, Ohio Brian R. Tiffany, MD Department of Emergency Medicine Arizona Heart Hospital Phoenix, Arizona Cuồng nhĩ được đặc trưng bởi khử cực nhĩ đều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 117 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) Saul G. Myerson Robin P. Choulhury Clinical Lecturer in Cardiovascular Medicine University of Oxford, Oxford. UK Andrew R. J. Mitchell Specialist Regitrar in Cardiology John Radcliffe Hospital, Oxford.UK

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 116 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (FLUTTER AURICULAIRE) Jean-Pierres-Torres SAMU 38, Centre Hospitalier Universitaire, Grenoble Pierre Taboulet Service des Urgences, Hôpital Saint-Louis Jean-Emmanuel de La Coussaye SAMU 38, Centre Hospitalier Universitaire, Nimes Cuồng nhĩ tương ứng với một chuyển động vòng tròn không ngừng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 115 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (FLUTTER AURICULAIRE) Hafid Ait Oufella TEST 6 Hôm đến khám bệnh, ông Robert đột ngột xuất hiện giữa hai lấy hẹn để xin một ý kiến. Người đàn ông 50 tuổi này không đến khám từ 5 năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 114 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) Frédéric ADNET Professeur des Universités Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny Frédéric LAPOSTOLLE Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny TEST 5 Một người đàn ông 55 tuổi được chuyển tới phòng cấp cứu từ bệnh viện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 113 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) TEST 4 BỆNH SỬ LÂM SÀNG Bệnh nhân, 54 tuổi, được theo dõi từ nhiều năm qua vì một cao huyết áp với những con số giữa 200 và 240 đối với HA tối đa và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 112 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Anh được gọi đến giường của một bệnh nhân bị hạ huyết áp với biến đổi trạng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 111 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) Amer Z. Aldeen, MD Department of Emergency Medicine Northwestern University Feinberg School of Medicine Chicago, Illinois David H. Rosenbaum, MD Department of Emergency Medicine Ingalls Memorial Hospital Harvey, Illinois TEST 2 Một bệnh nhân 55 tuổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 109 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 3 (BLOC AV DU TROISIEME DEGRE) Frédéric ADNET Professeur des Universités Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny Frédéric LAPOSTOLLE Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny Ông B, 77 tuổi, có tiền sử nghiện ruợu mãn tính, viêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 110 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust TEST 1 BỆNH SỬ Một người đàn ông 52 tuổi đến khoa cấp cứu vì khó thở tăng dần trong 4 tuần qua. Trước đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 108 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TIM NHỊP CHẬM BRADYCARDIE Ta gọi là tim nhịp chậm một tần số tim dưới 60 đập mỗi phút lúc nghỉ ngơi. Một tim nhịp chậm có thể do nhiều cơ chế : tim nhịp chậm xoang, một bloc xoang-nhĩ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 107 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG LOẠN NHỊP BỘ NỐI (ARYTHMIES JONCTIONNELLES) Adam D.Timmis Consultant en cardiologie Chest Hospital à Londre Anthony Nathan Consultant en cardiologie St Bartholomew’s Hospital à Londres Đó là những loạn nhịp trên thất thường gặp ; chúng thường kịch phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 106 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 2, MOBITZ I (SECOND-DEGREE, MOBITZ I AV BLOCK) Frédéric ADNET Professeur des Universités Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny Frédéric LAPOSTOLLE Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny Ông M, 64 tuổi, có tiền sử hẹp van động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 105 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (FIBRILLATION AURICULAIRE) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas ‘s NHS Foundation Trust London UK BỆNH SỬ Một người đàn bà 75 tuổi đến khoa cấp cứu với hồi hộp và khó thở gắng sức. Bệnh nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 104 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BIẾT CÁCH XỬ TRÍ BỆNH NHÂN VỚI RUNG NHĨ NHƯ THẾ NÀO (KNOW HOW TO MANAGE PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION) Sai-Hung Joshua Hui, MD Assistant Clinical Professor Department of Emergency Medicine David Geffen School of Medicine at UCLA Los Angeles, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 103 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 2, MOBITZ II (SECOND-DEGREE, MOBITZ II AV BLOCK) Amer Z. Aldeen, MD Department of Emergency Medicine Northwestern University Feinberg School of Medicine Chicago, Illinois David H. Rosenbaum, MD Department of Emergency Medicine Ingalls Memorial Hospital Harvey, Illinois … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 102 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG LẦM LẪN RUNG NHĨ VỚI TIM NHỊP NHANH NHĨ NHIỀU Ổ (DO NOT CONFUSE ATRIAL FIBRILLATION WITH MULTIFOCAL ATRIAL TACHYCARDIA) Eric J. Hemminger, MD Division of Cardiology Harbor-UCLA Medical Center Torrance, California Rung nhĩ (AF : atrial fibrillation) và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 101 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LOẠN NHỊP NHĨ (ARYTHMIES AURICULAIRES) Adam D.Timmis Consultant en cardiologie Chest Hospital à Londre Anthony Nathan Consultant en cardiologie St Bartholomew’s Hospital à Londres Loạn nhịp nhĩ thường xuất hiện mà không có một bệnh tim rõ rệt, nhưng đôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 100 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TIM NHỊP CHẬM (BRADYCARDIE) Gilbert Pochmalicki Chef du service de cardiologie et maladies vasculaires du centre hospitalier de Provins François Jan Cardiologue, professeur de médecine interne à la faculté de médecine de Créteil (Paris XII) Tim nhịp chậm theo định … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 99 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 3 (THIRD-DEGREE AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 6 Một người đàn bà 82 tuổi được con gái mang đến phòng cấp cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 98 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 3 (THIRD-DEGREE AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 5 Một người đàn ông 82 tuổi đến phòng cấp cứu và cảm thấy yếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 97 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 3 (THIRD-DEGREE AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 (tiếp theo cấp cứu tim mạch số 96) Trong khi anh đang khám bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 96 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 2, MOBITZ II (SECOND-DEGREE, MOBITZ II AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 58 tuổi được mang đến khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 95 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 2, MOBITZ I (SECOND-DEGREE, MOBITZ I AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 48 tuổi được nhân viên y … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 94 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC TIM ĐỘ 1 (FIRST-DEGREE HEART BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 27 tuổi mạnh khỏe đến khoa cấp cứu vì vết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 93 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH MÀNG NGOÀI TIM (PERICARDIAL DISEASE) Ashish Aneja, MBBS, MD Department of General Internal Medicine Section of Hospital Medicine Cleveland Clinic, Ohio 1/ VIÊM MÀNG NGOÀI TIM CẤP TÍNH LÀ GÌ ? NHỮNG NGUYÊN NHÂN THÔNG THƯỜNG ? Tim được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 92 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÁ DỰA VÀO TRIỆU CHỨNG ĐAU NGỰC ĐỂ CHẨN ĐOÁN NHỒI MÁU CƠ TIM (OVER-RELIANCE ON THE CLASSIC PRESENCE OF CHEST PAIN FOR THE DIAGNOSIS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION) Richard A. Harrigan Associate Professor of Emergency Medicine Temple University … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 91 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỒI MÁU CƠ TIM (MYOCARDIAL INFARCTION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 71 tuổi đang chơi bài với vài người bạn thì ông bắt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 90 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NGOÀI TIM (PERICARDITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một thầy giáo nhà trẻ 31 tuổi đến phòng cấp cứu với đau ngực dưới xương ức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 89 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TIM NHỊP NHANH TRÊN THẤT (SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 27 tuổi kêu hồi hộp ngực và chóng mặt trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 88 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TIM NHỊP NHANH TRÊN THẤT (SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 32 tuổi không có tiền sử y khoa đến khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 87 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ RUNG NHĨ Ở PHÒNG CẤP CỨU (PRISE EN CHARGE DE LA FIBRILLATION AURICULAIRE EN URGENCE) Jérome Leyral Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille Christophe Jégo Service de cardiologie Hôpital d’instruction des Armées Sainte Anne Toulon PHẦN II (Tiếp theo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 86 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (ATRIAL FIBRILLATION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 75 tuổi kêu đau ngực được nhân viên y tế mang đến khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 85 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (ATRIAL FIBRILLATION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn bà 67 tuổi được nhân viên y tế mang đến phòng cấp cứu kêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 84 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (ATRIAL FIBRILLATION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 51 tuổi với một tiền sử dài cao huyết áp đến khoa cấp cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 83 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROME) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 (STEMI) Một đàn bà 61 tuổi trong khi trên đường đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 82 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROME) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn bà 61 tuổi với một tiền sử đái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 81 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH (UNSTABLE ANGINA) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School CASE HISTORY Bệnh nhân là một người đàn ông 63 tuổi với tiền sử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 80 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROME) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 59 tuổi đến khoa cấp cứu kêu đau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận