Category Archives: Cấp cứu chấn thương

Cấp cứu chấn thương

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 4, Phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG IV XỬ TRÍ CHUNG (PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN III IV. BILAN SƠ CẤP. C. TUẦN HOÀN Đánh giá tuần hoàn gồm 3 khía cạnh : – kiểm soát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 4, Phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG IV XỬ TRÍ CHUNG (PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN II IV. BILAN SƠ CẤP. American College of Surgeons đã phổ biến cách nhìn cổ điển ABC và đã phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 4, Phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG IV XỬ TRÍ CHUNG (PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE) Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN I I. NHẬP ĐỀ Sự thành công của một approche intégrée để điều trị những bệnh nhân đa chấn thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 3, Phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG III TRAUMA TEAM Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN II V SỰ TỔ CHỨC TRAUMA TEAM VÀ SỰ PHÂN CÔNG TÁC

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 3, Phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG III TRAUMA TEAM Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN I I. NHẬP ĐỀ Ý niệm của trauma team đáng một chương riêng trước khi bắt đầu một cách chính xác hơn sự xử trí … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 2, Phần 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG II NHỮNG CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG (MÉCANISMES LÉSIONNELS) Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN IV II. NHỮNG CHẤN THƯƠNG XUYÊN Những vết thương xuyên (plaies pénétrantes) thường nhất là do bị hành hung, dĩ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 2, Phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG II NHỮNG CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG (MÉCANISMES LÉSIONNELS) Dr. Jean-Marie Jacques Service de Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN III 2. NHỮNG TAI NẠN MOTO-VELO Những tai nạn moto hay vélo khá thường gặp và có thể gây một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?