Category Archives: Cấp cứu chấn thương

Cấp cứu chấn thương

Cấp cứu chấn thương số 74 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN MÁU MÀNG PHỔI (HEMOTHORAX) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 9 Một người đàn ông 34 tuổi được mang đến khoa cấp cứu sau khi bị bắn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu chấn thương số 73 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI DƯỚI ÁP LỰC (TENSION PNEUMOTHORAX) Badar M Zaheer MD Clinical Assistant Professor Chicago Medical School TEST 8 CASE HISTORY Một câu con trai 17 tuổi bị đè bẹp giữa cửa garage và cái pare-choc của một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 72 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI DƯỚI ÁP LỰC (TENSION PNEUMOTHORAX) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 7 Một chiếc xe hơi đậu trước khoa cấp cứu và cho xuống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu chấn thương số 71 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI DƯỚI ÁP LỰC (TENSION PNEUMOTHORAX) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 6 Một thanh niên 22 tuổi được mang vào khoa cấp cứu 20 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 3 phản hồi

Cấp cứu chấn thương số 70 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI DO CHẤN THƯƠNG (PNEUMOTHORAX TRAUMATIQUE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 5 Một bệnh nhân 27 tuổi được mang vào khoa cấp cứu bởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 4 phản hồi

Cấp cứu chấn thương số 69 – BS Nguyễn Văn Thịnh

DẬP PHỔI (PULMONARY CONTUSION) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine and Science Chicago Medical School TEST 4 CASE HISTORY Một bé trai 8 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu sau khi bị đụng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 6 phản hồi

Cấp cứu chấn thương số 68 – BS Nguyễn Văn Thịnh

DẬP PHỔI (PULMONARY CONTUSION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn bà 26 tuổi, là một tài xế đeo dây an toàn và ngồi ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 7 phản hồi