Category Archives: Cấp cứu chấn thương

Cấp cứu chấn thương

Cấp cứu chấn thương số 72 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI DƯỚI ÁP LỰC (TENSION PNEUMOTHORAX) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 7 Một chiếc xe hơi đậu trước khoa cấp cứu và cho xuống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 71 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI DƯỚI ÁP LỰC (TENSION PNEUMOTHORAX) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 6 Một thanh niên 22 tuổi được mang vào khoa cấp cứu 20 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 70 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI DO CHẤN THƯƠNG (PNEUMOTHORAX TRAUMATIQUE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 5 Một bệnh nhân 27 tuổi được mang vào khoa cấp cứu bởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu chấn thương số 69 – BS Nguyễn Văn Thịnh

DẬP PHỔI (PULMONARY CONTUSION) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine and Science Chicago Medical School TEST 4 CASE HISTORY Một bé trai 8 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu sau khi bị đụng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 3 phản hồi

Cấp cứu chấn thương số 68 – BS Nguyễn Văn Thịnh

DẬP PHỔI (PULMONARY CONTUSION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn bà 26 tuổi, là một tài xế đeo dây an toàn và ngồi ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 4 phản hồi

Cấp cứu chấn thương số 67 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MẢNG SƯỜN (FLAIL CHEST) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 74 tuổi đến khoa cấp cứu sau khi bị đụng xe hơi. Bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 6 phản hồi

Cấp cứu chấn thương số 66 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG SƯỜN (RIBS FRACTURES) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 61 tuổi đến phòng cấp cứu với đau thành ngực sau khi đụng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 8 phản hồi