Category Archives: Cấp cứu chấn thương

Cấp cứu chấn thương

Cấp cứu chấn thương số 61 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG VÀ TỦY SỐNG (TRAUMA DE LA COLONNE ET TRAUMA MEDULLAIRE) Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique XỬ TRÍ CHUNG Ở mỗi bệnh nhân bị chấn thương, phải luôn luôn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 60 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG (TRAUMATISME DU RACHIS) J.M. Stordeur Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital de La Timone, Marseille. Các mục tiêu của điều trị một người bị chấn thương tủy sống (traumatisé médullaire) là tránh làm gia trọng những thương tổn và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 59 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SINH LÝ BỆNH CỦA CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG (PATHOPHYSIOLOGIE DU TRAUMA DE LA COLONNE) Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique I.TỦY SỐNG Sự phối hợp những cử động bất thường gập, duỗi, xoay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 58 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NỘI THÔNG KHÍ QUẢN SỚM NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI THƯƠNG TỔN NÃO CHẤN THƯƠNG (INTUBATE EARLY FOR PATIENTS WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY) Sarah E. Greer, MD Instructor Department of Surgery Dartmouth Medical School Hanover, New Hampshire Rajan Gupta, MD Associate … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 57 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN ĐỘNG NÃO (CEREBRAL CONCUSSION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 58 tuổi được mang vào khoa cấp cứu bởi xe cứu thương sau khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY CỦA NGƯỜI BỊ TREO CỔ (FRACTURE DU PENDU : HANGMAN’S FRACTURE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 45 tuổi được mang đến phòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃYJEFFERSON (FRACTURE DE JEFFERSON) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Paramedics mang đến phòng cấp cứu một học sinh trung học cầu thủ bóng đá 17 tuổi trên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?