Category Archives: Cấp cứu nhãn khoa

Cấp cứu nhãn khoa

Cấp cứu nhãn khoa số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG MẮT 1/ KỂ HAI CẤP CỨU NHÃN KHOA NGUY KỊCH NHẤT VỀ MẶT THỜI GIAN ? – Tắc động mạch võng mạc trung tâm (central retinal artery occlusion) và bỏng mắt do chất hoá học. – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nhãn khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nhãn khoa số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TRÙNG MẮT Steven Go, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Kansas City School of Medicine University of Missouri I. MỤT LẸO (STYE = EXTERNAL HORDEOLUM) Một mụt leo là một nhiễm trùng cấp tính của một tuyến nhờn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nhãn khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nhãn khoa số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM KẾT MẠC (CONJUNCTIVITIS) Richard G. Taylor, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center/ Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan – Thường nhất được gây nên bởi virus và thường tự giới hạn – Viêm kết mạc dị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nhãn khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này