Category Archives: Cấp cứu ngoại thần kinh

Cấp cứu ngoại thần kinh

Cấp cứu ngoại thần kinh số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG (SUBDURAL HEMATOMA) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School CASE HISTORY Một người đàn ông 55 tuổi đến một khoa cấp cứu vùng quê sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngoại thần kinh số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MÁU TỤ NGOÀI MÀNG CỨNG (EPIDURAL HEMATOMA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một thanh niên 20 tuổi được tìm thấy nằm trên đất gần chiếc xe hơi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngoại thần kinh số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TEST 1 XUẤT HUYẾT MÀNG NÃO (HÉMORRAGIE MÉNINGÉE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 57 tuổi với một tiền sử cao huyết áp và migraine … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngoại thần kinh số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẤP CỨU CHẨN ĐOÁN XUẤT HUYẾT DƯỚI MÀNG NHỆN (HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE) O.L Alves B. George Service de neurochirurgie Hopital Lariboisière (Paris) Xuất huyết dưới màng nhện (hémorragie sous-arachnoidienne) được định nghĩa như là sự hiện diện của máu trong khoang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngoại thần kinh số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÈN ÉP TỦY CẤP TÍNH (COMPRESSION MEDULLAIRE AIGUE) N.Bruder Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital de la Timone, Marseille Chèn ép tủy bán cấp (compression médullaire subaigue) là một cấp cứu ngoại khoa. Sự nặng thêm về mặt lâm sàng, dẫn đến bại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngoại thần kinh số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XUẤT HUYẾT MÀNG NÃO (HÉMORRAGIE MÉNINGÉE) E. CANTAIS Médecin spécialiste du service de santé des armées HIA Sainte-Anne, Toulon Xuất huyết màng não do vỡ phình mạch xảy ra cho khoảng 4500 người mỗi năm ở Pháp. Tỷ lệ mắc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngoại thần kinh số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ CẤP CỨU CÁC XUẤT HUYẾT NÃO NGẪU NHIÊN TRONG NĂM 2012 (PRISE EN CHARGE EN URGENCE EN 2012 DES HEMORRAGIES CEREBRALES SPONTANEES) Dr Marie Bodenant Chef de clinique des universités Dr Charlotte Cordonnier Service de neurologie et pathologie … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngoại thần kinh số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CÁC KHỐI MÁU TỤ NÃO (HÉMATOMES CEREBRAUX) Dr HUGUES CHABRIAT Service de Neurologie Hôpital Lariboisière (Paris) Các khối máu tụ não (hématome cérébral) thường xảy ra. Chúng chiếm khoảng 8 đến 13% các tai biến mạch máu não, hoặc gần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngoại thần kinh số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÌNH MẠCH NÃO (CEREBRAL ANEURYSMS) 1/  TỶ LỆ BỊ XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN DO VỠ PHÌNH MẠCH TRONG SỌ (INTRACRANIAL ANEURYSMS)  ?            Tỷ lệ được ước tính là 6-28 trên 100.000 dân. 2/ TỶ LỆ BỊ PHÌNH MẠCH TRONG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngoại thần kinh số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XUẤT HUYẾT DƯỚI MÀNG NHỆN (HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE) JEAN-LOUIS VINCENT                                                                       Chef du Service de soins  intensifs                                                                                              Hôpital Erasme                                                                        Bruxelles. I/ NGUYÊN NHÂN :           – Phình mạch (anévrisme) : 70-80%          – Dị dạng động- tĩnh mạch (malformation artérioveineuse) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu ngoại thần kinh số 1 – 05/2010

CẤP CỨU NGOẠI THẦN KINH số 1 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh XUẤT HUYẾT DƯỚI MÀNG NHỆN (HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs, Hôpital Erasme Bruxelles I/ NGUYÊN NHÂN : – phình động mạch (anévrisme) : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngoại thần kinh | Bình luận về bài viết này