Category Archives: Sepsis

Sepsis

Sepsis số 10 & số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

Sepsis số 10 XỬ TRÍ SEPSIS Ở PHÒNG CẤP CỨU (PRISE EN CHARGE DU SEPSIS AUX URGENCES) Dr Pascal Bilbault Dr Jacques Kopperschmitt Service d’Accueil des Urgences Hôpital universitaire de Strasbourg Sepsis hay syndrome septique là một thực thể lâm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Sepsis | Bình luận về bài viết này

Sepsis số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SEPSIS 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA SIRS VÀ SEPSIS ? SIRS là một loại rộng viêm toàn thể (generalized inflammation) với các phân loại bao gồm sepsis, sepsis nặng, và choáng nhiễm khuẩn (septic shock). SIRS (systemic inflammatory response syndrome) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Sepsis | Bình luận về bài viết này

Sepsis số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG NHIỄM KHUẨN : CẬP NHẬT HÓA THÁI ĐỘ ĐIỀU TRỊ CHOC SEPTIQUE : CONDUITE THERAPEUTIQUE ACTUALISE B.Vallet (Hôpital Claude-Huriez, CHRU de Lille) E.Wiel (SAMU Régional de Lille, CHRU de Lille) G. Lebuffe (SAMU Régional de Lille, Hôpital Claude-Huriez) P. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Sepsis | Bình luận về bài viết này

Sepsis số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHẬN DIỆN SỚM SEPSIS NẶNG (IDENTIFICATION PRECOCE DU SEPSIS GRAVE) P. HAUSFATER Service d’Accueil des Urgences Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris MỞ ĐẦU Sự điều trị sớm một tình trạng nhiễm trùng nặng (état septique grave) ảnh hưởng phần lớn lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Sepsis | 1 bình luận

Sepsis số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SEPSIS JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I I/ NHỮNG DẤU HIỆU CỦA SEPSIS Bảng dưới đây lấy lại những dấu hiệu của sepsis. Phải ghi chú rằng không có một sự biến đổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Sepsis | Bình luận về bài viết này

Sepsis – 11/2010

SEPSIS Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I I/ NHỮNG DẤU HIỆU CỦA SEPSIS Bảng dưới đây lấy lại những dấu hiệu của sepsis. Phải ghi chú rằng không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Sepsis | Bình luận về bài viết này