Category Archives: Cấp cứu hô hấp

Cấp cứu hô hấp

Cấp cứu hô hấp số 67 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust London, UK TEST 5 HISTORY Một phụ nữ 38 tuổi đến khoa cấp cứu với đau ngực và khó thở. Đau được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 66 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Nghẽn tắc động mạch phổi thuộc lớp những maladie thombo-embolique veineuse (MTEV), gồm huyết khối tĩnh mạch sâu (TVP : thrombose veineuse … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu hô hấp số 65 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST 4 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 82 tuổi trở nên bị khó thở cấp tính trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu hô hấp số 64 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST 3 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Tiếp theo số trước : Cấp cứu hô hấp số 42, 43 Một người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Thời sự y học số 484 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CHẲNG BAO LÂU NỮA CƠ THỂ PHỤC HỒI VÕNG MẠC ? 932.000 người thấy kém (malvoyant) ở Pháp, trong đó một nửa bị một thương tổn võng mạc hay của dây thần kinh thị giác. Nghiên cứu bùng nổ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 63 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust London, UK TEST 3 HISTORY Một người đàn bà 66 tuổi bị khó thở và ho. Bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 62 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust London, UK TEST 2 HISTORY Một người đàn ông 38 tuổi đến khoa cấp cứu với khó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?