Category Archives: Cấp cứu hô hấp

Cấp cứu hô hấp

Cấp cứu hô hấp số 67 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust London, UK TEST 5 HISTORY Một phụ nữ 38 tuổi đến khoa cấp cứu với đau ngực và khó thở. Đau được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 66 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Nghẽn tắc động mạch phổi thuộc lớp những maladie thombo-embolique veineuse (MTEV), gồm huyết khối tĩnh mạch sâu (TVP : thrombose veineuse … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 65 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST 4 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 82 tuổi trở nên bị khó thở cấp tính trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 64 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST 3 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Tiếp theo số trước : Cấp cứu hô hấp số 42, 43 Một người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 63 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust London, UK TEST 3 HISTORY Một người đàn bà 66 tuổi bị khó thở và ho. Bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 62 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust London, UK TEST 2 HISTORY Một người đàn ông 38 tuổi đến khoa cấp cứu với khó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 61 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 72 tuổi đến khoa cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 60 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN BỘC PHÁT CỦA BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (EXACERBATION DE BPCO) Pr V. D’ORIO Service des Urgences CHU de Sart Tilman Université de Liège Mất bù cấp tính của một suy hô hấp mãn tính là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 59 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME AIGU GRAVE) Patrick Plaisance Claire Broche Laurent Ducros Département d’Anesthésie-Réanimation- SMUR. Hôpital Lariboisière Philippe Sattonnet CHR Metz-Thionville, Hôpital Bel-air PHẦN II V.ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG Do tiên lượng sinh tồn trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 58 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME AIGU GRAVE) Patrick Plaisance Claire Broche Laurent Ducros Département d’Anesthésie-Réanimation- SMUR. Hôpital Lariboisière Philippe Sattonnet CHR Metz-Thionville, Hôpital Bel-air PHẦN I I. NHẬP ĐỀ 1. ĐỊNH NGHĨA Hen phế quản nặng (AAG) là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 57 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME AIGU GRAVE) F. Nicolas & D. Villers Professeurs des Universités, Réanimation médicale I. NHỮNG DẤU HIỆU LÂM SÀNG Sự mô tả những dấu hiệu lâm sàng chứng thực mức độ nghiêm trọng, cho phép … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

  HEN PHẾ QUẢN (ASTHMA) Anne E. Dixon, MD Assistant Professor Division of Pulmonary and Critical Care Medicine University of Vermont College of Medicine 1/ TỶ LỆ LƯU HÀNH HÀNG NĂM CỦA HEN PHẾ QUẢN ? Tỷ lệ mắc phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN CẤP TÍNH NẶNG (ASTHME AIGU GRAVE) TEST 3 F. Nicolas & D. Villers Professeurs des Universités, Réanimation médicale Cô X…39 tuổi, hen phế quản được biết, mới đến trong vùng, được nhập viện vì cơn hen phế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 54 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP TÍNH (ACUTE ASTHMA ATTACK) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 24 tuổi được mang đến khoa cấp cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP TÍNH (ACUTE ASTHMA ATTACK) TEST 1 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 42 tuổi được xe cứu thương đưa đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME AIGU GRAVE) Pr V. D’ORIO Service des Urgences CHU de Sart Tilman Université de Liège Về mặt détresse respiratoire, hen phế quản có thể chịu trách nhiệm một bệnh cảnh lâm sàng như thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN (ASTHMA) Jeffrey Callard Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan – Hen phế quản làm mắc bệnh khoảng 5% dân số Hoa Kỳ – Chịu trách nhiệm 2 triệu khám cấp cứu hàng năm ở Hoa Kỳ. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY HÔ HẤP MÃN TÍNH MẤT BÙ (INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE DECOMPENSÉE) Olivier Diez, Nadia Smail, Lionel Nace, Igor Auriant, François Dolveck PHẦN III D. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ ĐỊNH, CÁC PHƯƠNG THỨC VÀ SỰ THEO DÕI OXY LIỆU PHÁP, CỦA … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY HÔ HẤP MÃN TÍNH MẤT BÙ (INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE DECOMPENSÉE) Olivier Diez, Nadia Smail, Lionel Nace, Igor Auriant, François Dolveck PHẦN II C. XÁC ĐỊNH NHỮNG PHƯƠNG THỨC XỬ TRÍ KHÁC NHAU TÙY THEO NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHÁC NHAU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY HÔ HẤP MÃN TÍNH MẤT BÙ (INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE DECOMPENSÉE) Olivier Diez, Nadia Smail, Lionel Nace, Igor Auriant, François Dolveck PHẦN I A. NHẬP ĐỀ Suy hô hấp được định nghĩa bởi sự mất khả năng của phổi để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE) Elke G. Marksteiner, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Cứ 4 người trưởng thành thì một bị bệnh và là nguyên nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN BỘC PHÁT CỦA BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (EXACERBATION DE BPCO) Professeur Charles NAHAS Hôpital du Sacré Coeur Baabda. Liban Bệnh phế quản phổi tắc nghẽn mãn tính (BPCO) là một nguyên nhân quan trọng bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ KHÓ THỞ (APPROACH TO DYSPNEA) Keith E. Kocher, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Cảm giác chủ quan về những cảm giác khó chịu hay không thoải mái – Được giải thích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI VÀ VIÊM TĨNH MẠCH (EMBOLIE PULMONAIRE ET PHLEBITE) Barbara Orlando Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris Jean-Louis Pourriat Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I. NHẬP ĐỀ VÀ ĐỊNH NGHĨA 1. Nghẽn tắc động mạch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 45 tuổi đến phòng cấp cứu ngay sau khi hạ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một phụ nữ 56 tuổi với một tiền sử ung thư buồng trứng đến phòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT NGUYÊN PHÁT (PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một thanh niên 29 tuổi cao và mảnh khảnh đến phòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÊN CHO CORTICOID Ở NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI CƠN BỘC PHÁT CẤP TÍNH CỦA HEN PHẾ QUẢN (DO NOT FORGET TO ADMINISTER STEROIDS IN PATIENTS WITH ACUTE ASTHMA EXACERBATIONS) Eduardo Borquez, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Keck … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN CẤP TÍNH Ở NGƯỜI LỚN (ASTHME AIGU DE L’ADULTE) I. Tillie-Leblond J. F. Bervar Service de pneumologie et d’immuno-allergologie Clinique des maladies respiratoires Hopital Albert Calmette CHRU de Lille PHẦN II III. THUỐC DÙNG CHO HEN PHẾ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUAN CẤP TÍNH Ở NGƯỜI LỚN (ASTHME AIGU DE L’ADULTE) I. Tillie-Leblond J. F. Bervar Service de pneumologie et d’immuno-allergologie Clinique des maladies respiratoires Hopital Albert Calmette CHRU de Lille PHẦN I MOTS-CLES Hen phế quan cấp tính- … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 37 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN CẤP TÍNH (ACUTE ASTHMA) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 42 tuổi được xe cứu thương đưa đến sau khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN CẤP TÍNH (ACUTE ASTHMA) TEST 1 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 24 tuổi được đưa vào phòng cấp cứu sau khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH LAO (TUBERCULOSIS) Amy J. Behrman, M.D Associate Professor of Emergency Medicine University of Pensylvania Health System Philadelphia, Pennsylvania. I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 1/LAO NGUYÊN PHÁT (PRIMARY TUBERCULOSIS) : Nhiễm lao nguyên phát thường không có triệu chứng, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG LOẠI BỎ BỆNH LAO CHỈ DỰA TRÊN MỘT X QUANG NGỰC ÂM TÍNH (DO NOT EXCLUDE TUBERCULOSIS SIMPLY BASED ON A “NEGATIVE” CHEST X RAY) MUSTAPHA SAHEED, MD Clinical Instructor Department of Emergency Medicine Johns Hopkins University & Hospital … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (PNEUMOTHORAX) Adam L. Friedlander, MD Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine. Department of Medicine. University of Colorado at Denver and Health Sciences Center, Denver, Colorado. 1/ MỘT TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI LÀ GÌ ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH LAO (TUBERCULOSIS) Rahul Rastogi, MD Attending Physician Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan – 10 triệu trường hợp mỗi năm trên thế giới. – 3 triệu tử vong mỗi năm, chịu trách nhiệm 6% các tử vong trên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (PNEUMOTHORAX) Ann Hess Attending Physician Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan + Tràn khí màng phổi được định nghĩa như là sự hiện diện của air hay gas trong xoang phế mạc + Tràn khí … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ HO RA MÁU (APPROACH TO HEMOPTYSIS) Erich C. Kickland Resident Physician University of Michigan Medical Center/ Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan James Mattimore Attending Physician Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan Ho ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HO RA MÁU (HEMOPTYSIS) James E. Winslow, M.D Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem, North Carolina Ho ra máu là khạc ra máu từ cây phế quản phổi. Ho ra máu nặng (massive … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG LOẠI BỎ VIÊM PHỔI KHI CHỈ DỰA TRÊN MỘT PHIM X QUANG NGỰC ÂM TÍNH (DO NOT EXCLUDE PNEUMONIA SIMPLY BASED ON A ” NEGATIVE” CHEST X-RAY) Mustapha Saheed, MD Clinical Instructor Department of Emergency Medicine Johns Hopkins Hospital … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI (PLEURAL EFFUSION) Joseph Ming Wah Li, MD Director, Department of Medicine Beth Israel Deaconess Medical Center Assistant Professor of Medicine Havard Medical School, Boston, Massachesetts David Feinbloom, MD Hospital physician, Department of Medicine Beth Israel Deaconess … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM PHỔI CẤP TÍNH (ACUTE PNEUMONIA) Marvin I. Schwartz, M.D Professor of Anesthesiology Section Critical Care Medicine University of Illinois at Chicago 1/ NHỮNG CƠ CHẾ PHÒNG THỦ BÌNH THƯỜNG NÀO BẢO VỆ CHỐNG LẠI SỰ PHÁT SINH VIÊM PHỔI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG (PNEUMONIES COMMUNAUTAIRES) Aurélie Bourgoin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord, Marseille Claude Martin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord, Marseille I. ĐỊNH NGHĨA Đó là một viêm phổi xảy ra ở những bệnh nhân sống nơi cư trú thường ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU ( DEEP VENOUSTHROMBOSIS ) Katherine Bakes, M.D Assistant Professor Department of Emergency Medicine Denver Health Medical Center Denver, Colorado Polly E. Parsons, M.D Professor, Department of Medicine University of Vermont College of Medicine Burlington, Vermont … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (EMBOLIE PULMONAIRE) Gilbert Pochmalicki Chef du service de cardiologie et maladies vasculaires du centre hospitalier de Provins. François Jan Cardiologue, professeur de médecine interne à la faculté de médecine de Créteil (Paris XII). Nghẽn tắc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

  NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) Katherine Bakes, M.D Assistant Professor Department of Emergency Médicine Denver Health Medical Center Denver, Colorado Polly E. Parsons, M.D Professor, Department of Medicine University of Vermont College of Medicine Burlington, Vermont Marilyn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) Daniel D.Dressler, MD Assistant Professor of Medicine Emory University School of Medicine Atlanta; Georgia 1/ ĐỊNH NGHĨA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH ? COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (EMBOLIE PULMONAIRE) PM. ROY Service d’Accueil et Traitement des Urgences Centre Hospitalier Universitaire d’Angers. I/ SINH LÝ BỆNH LÝ Nghẽn tắc động mạch phổi là biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng nhất của bệnh huyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận

Cấp cứu hô hấp số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY HÔ HẤP MÃN TÍNH MẤT BÙ (INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE DECOMPENSEE) Olivier Diez, Nadia Smail CHU Purpan, Toulouse Lionel Nace SMUR de Nancy, CHU Igor Auriant CHU de Rouen François Dolveck SMUR de Garches PHẦN II

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY HÔ HẤP MÃN TÍNH MẤT BÙ (INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE DECOMPENSEE) Olivier Diez, Nadia Smail CHU Purpan, Toulouse Lionel Nace SMUR de Nancy, CHU Igor Auriant CHU de Rouen François Dolveck SMUR de Garches PHẦN I A. NHẬP ĐỀ Suy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này