Category Archives: Cấp cứu hô hấp

Cấp cứu hô hấp

Cấp cứu hô hấp số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ KHÓ THỞ (APPROACH TO DYSPNEA) Keith E. Kocher, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Cảm giác chủ quan về những cảm giác khó chịu hay không thoải mái – Được giải thích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI VÀ VIÊM TĨNH MẠCH (EMBOLIE PULMONAIRE ET PHLEBITE) Barbara Orlando Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris Jean-Louis Pourriat Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I. NHẬP ĐỀ VÀ ĐỊNH NGHĨA 1. Nghẽn tắc động mạch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 45 tuổi đến phòng cấp cứu ngay sau khi hạ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu hô hấp số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một phụ nữ 56 tuổi với một tiền sử ung thư buồng trứng đến phòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu hô hấp số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT NGUYÊN PHÁT (PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một thanh niên 29 tuổi cao và mảnh khảnh đến phòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÊN CHO CORTICOID Ở NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI CƠN BỘC PHÁT CẤP TÍNH CỦA HEN PHẾ QUẢN (DO NOT FORGET TO ADMINISTER STEROIDS IN PATIENTS WITH ACUTE ASTHMA EXACERBATIONS) Eduardo Borquez, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Keck … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN CẤP TÍNH Ở NGƯỜI LỚN (ASTHME AIGU DE L’ADULTE) I. Tillie-Leblond J. F. Bervar Service de pneumologie et d’immuno-allergologie Clinique des maladies respiratoires Hopital Albert Calmette CHRU de Lille PHẦN II III. THUỐC DÙNG CHO HEN PHẾ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?