Category Archives: Cấp cứu chỉnh hình

Cấp cứu chỉnh hình

Cấp cứu chỉnh hình số 58 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN NẶNG CỦA DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC CỦA GỐI (ENTORSE GRAVE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR) Benjamin Bajer Chirurgie plastique, Paris Frank Fitoussi Chirurgie orthopédique infantile, Paris Alexandre Radovanovic Chirurgie, Paris Một phụ nữ trẻ 18 tuổi, chơi basket-ball, sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 57 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN GỐI NẶNG (ENTORSE GRAVE DU GENOU) Cyrill Dauzac & Rodolphe Leroux TEST 7 Trong khi anh làm nội trú, anh thay thế một đồng nghiệp trong một cabinet médical ở Avonaz. Những secouriste des pistes mang đến cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN MÁU KHỚP GỐI (HEMARTHROSE DU GENOU) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 6 Một người đàn ông 47 tuổi đến khoa cấp cứu kêu đau đầu gối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THƯƠNG TỔN SỤN CHÊM TRONG (LÉSION MENISCALE INTERNE) Cyrill Dauzac & Rodolphe Leroux TEST 5 Ở phòng cấp cứu, anh khám một người đàn ông 35 tuổi, nghề thợ đào đắp đất, vì một vấn đề gối phải. Bệnh nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 54 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THƯƠNG TỔN SỤN TRONG (LÉSION MENISCALE INTERNE) Cyrill Dauzac & Rodolphe Leroux TEST 4 Mr M vừa đến khám anh vì đau ở gối phải. Bệnh nhân 29 tuổi, chơi bóng đá mỗi tuần Từ vài tuần nay, bệnh nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN GỐI NẶNG (ENTORSE GRAVE DU GENOU) Cyrill Dauzac & Rodolphe Leroux TEST 3 Một người đàn ông 30 tuổi được pompier mang đến khoa cấp cứu sau khi bị ngã moto. Bệnh nhân bị chấn thương đầu gối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỨT DÂY CHẰNG BÊN TRONG (RUPTURE OF THE MEDIAL COLLATERAL LIGAMENT) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một cầu thủ bóng đá học đường 22 tuổi đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC (ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT TEARS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một cầu thủ bóng đá 22 tuổi đến khoa cấp cứu kêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

KHÁM LÂM SÀNG GỐI CHẤN THƯƠNG CẤP TÍNH (L’EXAMEN CLINIQUE DU GENOU TRAUMATIQUE AIGU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Phải phân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG CỦA KHỚP GỐI (TRAUMATISMES DU GENOU : MECANISME LESIONNEL) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. CHẤN THƯƠNG TRỰC TIẾP Chấn thương trực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN GỐI (ENTORSE DU GENOU) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Những thương tổn dây chằng của đầu gối là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT GỐI (LES LUXATIONS DU GENOU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud A. CƠ THỂ BỆNH LÝ Ta phân biệt tùy theo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU GỐI (KNEE PAIN) Rahul K. Khare Assistant Professor Department of Emergency Medicine Feinberg School of Medicine Northwestern Memorial Hospital Chicago, Illinois + Mặc dầu hầu hết bệnh nhân với đau đầu gối là không cấp cứu, nhưng trật khớp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY GỐI (FRACTURES DU GENOU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud PHẦN II B. THÁI ĐỘ XỬ TRÍ I. NHỮNG GÃY ĐẦU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY GỐI (FRACTURES DU GENOU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud PHẦN I A. CƠ THỂ BỆNH LÝ 1. NHỮNG GÃY ĐẦU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG SÊN (FRACTURE DU TALUS) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Những dấu hiệu gãy thường hiện diện tức thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VỠ XƯƠNG GÓT (FRACTURE DU CALCANÉUM) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Phải sợ vỡ xương gót chân khi ngã trên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY HAI MẮT CÁ (FRACTURES BIMALLEOLAIRES) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Sự nghi ngờ lâm sàng dựa trên mất cơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY MẮT CÁ NGOÀI (FRACTURE DE LA MALLÉOLE EXTERNE) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Gãy mắt cá ngoài xảy ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY HAI MẮT CÁ (FRACTURE BIMALLEOLAIRE) Dr Benjamin Bajer Chirurgie plastique, Paris Dr Franck Fitoussi Chirurgie orthopédique infantile, Paris Dr Alexandre Radovanovic Chirurgie, Paris TEST 4 Một thanh niên 22 tuổi được Croix Rouge đưa đến khoa cấp cứu sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN CỔ CHÂN (ENTORSE TIBIO-TARSIENNE) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Đó là thương tổn thường gặp nhất. Đó là một thương tổn của những bó sên-mác truớc (faisceau talo-fibulaire antérieur) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 37 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN NẶNG DÂY CHẰNG BÊN NGOÀI CỦA MẮT CÁ PHẢI (ENTORSE GRAVE DE LLE DE LA CHEVILLE DROITE) Dr Benjamin Bajer Chirurgie plastique, Paris Dr Franck Fitoussi Chirurgie orthopédique infantile, Paris Dr Alexandre Radovanovic Chirurgie, Paris TEST 4 Một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN HIỀN TÍNH CỦA MẮT CÁ (ENTORSE BENIGNE DE LA CHEVILLE) Dr Benjamin Bajer Chirurgie plastique, Paris Dr Franck Fitoussi Chirurgie orthopédique infantile, Paris Dr Alexandre Radovanovic Chirurgie, Paris TEST 3 Mme D, 31 tuổi, đến cấp cứu vì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN Ở MẮT CÁ (ENTORSE DE LA CHEVILLE) Cyrill Dauzac & Rodolphe Leroux TEST 2 Mlle A, 21 tuổi, đến khám vì một chấn thương vùng mắt cá phải, làm bàn chân bị lật vô bên trong, và gập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG MẮT CÁ (ANKLE INJURIES) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một vận động viên trượt băng nghệ thuật ngã một cách không đúng đắn sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG MẮT CÁ CHÂN VỚI CHỤP X QUANG BÌNH THƯỜNG (LES TRAUMATISMES DE LA CHEVILLE A RADIOGRAPHIES NORMALES) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG MẮT CÁ CHÂN VỚI CHỤP X QUANG BÌNH THƯỜNG (LES TRAUMATISMES DE LA CHEVILLE A RADIOGRAPHIES NORMALES) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SAI KHỚP MẤT CÁ VÀ BÀN CHÂN (LES LUXATIONS DE LA CHEVILLE ET DU PIED) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG BÀN CHÂN (FRACTURE DU PIED) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud (PHẦN II) GÃY XƯƠNG THUYỀN (FRACTURE DU SCAPHOIDE TARSIEN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG BÀN CHÂN (FRACTURE DU PIED) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud (PHẦN I) GÃY XƯƠNG SÊN (FRACTURE DE L’ASTRAGALE)

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG CỔ CHÂN (FRACTURE DU COU DE PIED) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud A. CƠ THỂ BỆNH LÝ Ta phân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG BÀN CHÂN (FOOT INJURIES) Michael C. Wadman, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine University of Alabama at Birmingham Birmingham, Alabama

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG MẮT CÁ CHÂN (ANKLE INJURIES) Michael C. Wadman, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine University of Alabama at Birmingham Birmingham, Alabama I. BONG GÂN (LIGAMENTOUS SPRAINS) 1. NHỮNG ĐẶC DIỄM LÂM SÀNG Bong gân (sprain) do cử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận

Cấp cứu chỉnh hình số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG MẮT CÁ CHÂN (ANKLE INJURIES) George M. Elliot Resident Physician University of Michigan Medical Center Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan – Bàn chân bị lật vào bên trong (inversion) (thường nhất) : do dây chằng ngoài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VỠ MÂM CHÀY (FRACTURE DU PLATEAU DU TIBIA) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud A. CƠ THỂ BỆNH LÝ Ta phân biệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VỠ XƯƠNG BÁNH CHÈ (FRACTURES DE LA ROTULE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. CƠ THỂ BỆNH LÝ 1. GÃY NGANG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT KHỚP ỨC ĐÒN (DISJONCTIONS STERNO-COSTO-CLAVICULAIRES) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. CƠ THỂ BỆNH LÝ VÀ TƯƠNG QUAN VỚI LÂM … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG BẢ VAI (FRACTURE DE L’OMOPLATE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Đó là những gãy xương tương đối hiếm bởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT KHỚP BÁNH CHÈ (LUXATION TRAUMATIQUE DE LA ROTULE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Hơn 80% những trường hợp trật khớp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY CẲNG TAY (FRACTURE DE L’AVANT BRAS) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Gãy cẳng tay được giới hạn từ mấu nhị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI (FRACTURE DE LA DIAPHYSE FEMORALE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. XẾP LOẠI Những gãy dưới mấu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu chỉnh hình số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG BÀN TAY TRAUMATISME DE LA MAIN NHỮNG TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG CHO PHÉP MỘT ĐIỀU TRỊ CHUYÊN KHOA TRÌ HOÃN (SITUATIONS CLINIQUES AUTORISANT UNE PRISE EN CHARGE SPÉCIALISÉE DIFFÉRÉE) P. Roure Centre Médico-Chirurgical Paris V Paris NHẬP ĐỀ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG HÁNG (TRAUMATISMES DE LA HANCHE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. GÃY XƯƠNG Ổ CỐI (FRACTURES DU COTYLE) Đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG ĐAI CHẬU (TRAUMATISME DE LA CEINTURE PELVIENNE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. CƠ THỂ BỆNH LÝ Ta phân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG BÀN TAY CỔ TAY (HAND AND WRIST INJURIES) Michael P. Kefer, M.D Department of Emergency Medicine Oconomowoc Memorial Hospital Wisconsin Đối với chấn thương bàn tay và cổ tay, những khái niệm điều trị chủ yếu là giữ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu chỉnh hình số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG VAI VÀ XƯƠNG CÁNH TAY (SHOULDER AND HUMERUS INJURIES) Robert J.French Assistant Clinical Professor Saint Luke’s Hospital Medical College of Wisconsin Milwaukee, Wisconsin I/ CHẤN THƯƠNG KHỚP ỨC ĐÒN (STERNOCLAVICULAR JOINT INJURIES). 1/ Những đặc điểm lâm sàng. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận

Cấp cứu chỉnh hình số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG BÀN TAY (TRAUMATOLOGIE DE LA MAIN) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud PHẦN III CÁC THƯƠNG TỔN DÂY GÂN  (LES … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG BÀN TAY (TRAUMATOLOGIE DE LA MAIN) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud PHẦN II BONG GÂN VÀ TRẬT KHỚP (LES … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG BÀN TAY (TRAUMATOLOGIE DE LA MAIN) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud PHẦN I:  GÃY XƯƠNG (LES FRACTURES) A. NHỮNG GÃY … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chỉnh hình số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG CỔ TAY (TRAUMATISME DU CARPE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Các chấn thương của khối xương cổ tay tương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này