Category Archives: Cấp cứu chỉnh hình

Cấp cứu chỉnh hình

Cấp cứu chỉnh hình số 58 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN NẶNG CỦA DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC CỦA GỐI (ENTORSE GRAVE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR) Benjamin Bajer Chirurgie plastique, Paris Frank Fitoussi Chirurgie orthopédique infantile, Paris Alexandre Radovanovic Chirurgie, Paris Một phụ nữ trẻ 18 tuổi, chơi basket-ball, sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 57 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN GỐI NẶNG (ENTORSE GRAVE DU GENOU) Cyrill Dauzac & Rodolphe Leroux TEST 7 Trong khi anh làm nội trú, anh thay thế một đồng nghiệp trong một cabinet médical ở Avonaz. Những secouriste des pistes mang đến cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN MÁU KHỚP GỐI (HEMARTHROSE DU GENOU) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 6 Một người đàn ông 47 tuổi đến khoa cấp cứu kêu đau đầu gối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THƯƠNG TỔN SỤN CHÊM TRONG (LÉSION MENISCALE INTERNE) Cyrill Dauzac & Rodolphe Leroux TEST 5 Ở phòng cấp cứu, anh khám một người đàn ông 35 tuổi, nghề thợ đào đắp đất, vì một vấn đề gối phải. Bệnh nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 54 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THƯƠNG TỔN SỤN TRONG (LÉSION MENISCALE INTERNE) Cyrill Dauzac & Rodolphe Leroux TEST 4 Mr M vừa đến khám anh vì đau ở gối phải. Bệnh nhân 29 tuổi, chơi bóng đá mỗi tuần Từ vài tuần nay, bệnh nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN GỐI NẶNG (ENTORSE GRAVE DU GENOU) Cyrill Dauzac & Rodolphe Leroux TEST 3 Một người đàn ông 30 tuổi được pompier mang đến khoa cấp cứu sau khi bị ngã moto. Bệnh nhân bị chấn thương đầu gối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỨT DÂY CHẰNG BÊN TRONG (RUPTURE OF THE MEDIAL COLLATERAL LIGAMENT) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một cầu thủ bóng đá học đường 22 tuổi đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?