Category Archives: Cấp cứu nội thần kinh

Cấp cứu nội thần kinh

Cấp cứu nội thần kinh số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÃY NHẬP VIỆN TẤT CẢ NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA CÓ NGUY CƠ CAO (ADMIT ALL HIGH-RISK PATIENTS WITH TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK) SAI-HUNG JOSHUA HUI, MD Assistant Clinical Professor Department of Emergency Medicine David Geiffen … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội thần kinh số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO VÀ VIÊM NÃO (MENINGITIS AND ENCEPHALITIS) Gentian Scheer, MD Clinical Instructor Division of General Internal Medicine University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado 1/ ĐỊNH NGHĨA MENINGITIS VA ENCEPHALITIS. – Meningitis là một sự viêm của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội thần kinh số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO (THROMBOPHLÉBITE CÉRÉBRALE) E. Marret Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Tenon, Paris M. Samama Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Jean Verdier, Bondy Huyết khối tĩnh mạch não (TPC : thrombophlébite cérébrale) là một bệnh hiếm. Tần số là 240 trường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội thần kinh số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT VÀ CHOÁNG VÁNG (VERTIGO AND DIZZINESS) Andrew K.Chang, M.D Assistant Professor Department of Emergency Medicine Albert Einstein College of Medicine Montefiore Medical Center, Bronx, New York A. NHỮNG TÍNH CHẤT LÂM SÀNG 1. CHÓNG MẶT (VERTIGO) Chóng mặt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT (VERTIGO AND DIZZINESS) Steven E Doerr, M.D Attending Physician Emergency Department Lutheran Medical Center Wheat Ridge, Colorado 1/ KỂ BA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CÂN BẰNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN. – Hệ thị giác : mắt và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 3 phản hồi

Cấp cứu nội thần kinh số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH (ETAT DE MAL EPILEPTIQUE) Sophie Dupont Unité d’Epileptologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière François Dolveck SMUR Garches, Hôpital Raymond Poincaré Dominique Savary SMUR d’ Annecy, CHR A. NHẬN BIẾT MỘT TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH I. ĐỊNH NGHĨA Trạng thái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ TRƯỚC MỘT CƠN ĐỘNG KINH (DETERMINER LA CONDUITE A TENIR DEVANT LA CRISE D’EPILEPSIE) Sophie Dupont Unité d’Epileptologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière François Dolveck SMUR Garches, Hôpital Raymond Poincaré Dominique Savary SMUR d’ Annecy, CHR Thái độ xử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận