Daily Archives: 05.09.2014

Paris: Les cafés parisiens – Đại Linh

Khó tưởng tượng Paris mà không có các quán cà phê.Thành phố có 12.000 tiệm trong đó dân Paris và du khách đến để giải khát,

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này