Daily Archives: 03.09.2014

Paris: Quartier Latin – Đại Linh

QUARTIER LATIN Từ khi Collège de Sorbonne được thành lập vào thế kỷ 13, Quartier Latin trở thành trung tâm đời sống trí tuệ của Paris. Sở dĩ Quartier đuợc gọi là Latin là bởi vì sự giảng dạy đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này