Daily Archives: 25.09.2014

Cấp cứu hô hấp số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) Daniel D.Dressler, MD Assistant Professor of Medicine Emory University School of Medicine Atlanta; Georgia 1/ ĐỊNH NGHĨA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH ? COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận