Daily Archives: 21.09.2014

Cấp cứu tim mạch số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM : ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU TRỊ (HEART FAILURE : EVALUATION AND LONG-TERM MANGEMENT) Kumuhha Ramasubbu, MD, FACC Assistant Professor of Cardiology Biykem Bozkurt, MD, FACC Professor of Cardiology Glenn N.Levine, MD, FACC Professor of Medicine Baylor College of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận