Daily Archives: 04.09.2014

Paris: Saint Germain des Prés – Đại Linh

SAINT GERMAIN DES PRES Khu phố cổ đầy truyền thuyết Saint-Germain-des-Prés ở tả ngạn sông Seine, đã phát triển từ thế kỷ thứ 9, chung quanh một trong những abbaye bénédictine (tu viện cấp cao dòng thánh Benoit nổi tiếng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này