Daily Archives: 09.09.2014

Cấp cứu dạ dày ruột số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TÚI CÙNG (DIVERTICULITIS) Nathaniel S. Bowler Resident Physician University of Michigan Medical Center Saint-Joseph Mercy Hospital – Diverticulosis để chỉ sự hiện diện của những túi niêm mạc nhỏ trong thành của ruột già. – Viêm túi cùng (diverticulitis) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này