Daily Archives: 06.09.2014

Hình ảnh Nha Trang xưa và nay – Khánh Hmoong (flickr)

Đường Trần Phú, trước cổng viện Pasteur

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này