Daily Archives: 06.09.2014

Hình ảnh Nha Trang xưa và nay – Khánh Hmoong (flickr)

Đường Trần Phú, trước cổng viện Pasteur

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?