Daily Archives: 24.09.2014

Paris: Palais & Jardin du Luxembourg – Đại Linh

LE PALAIS DU LUXEMBOURG Tòa nhà và công viên đã được xây dựng bởi Marie de Médicis vào đầu thế kỷ thứ XVII, sau khi chồng bà là Henri IV bị ám sát vào năm 1610.Vào lúc Henri IV qua … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này