Daily Archives: 19.09.2014

Paris: Montmartre – Đại Linh

Từ hai thế kỷ nay, gò Montmartre (hay là butte Montmartre) đồng nghĩa với hội họa.Théodore Géricault và Camille Corot đã thường xuyên lui tới ở đây vào đầu thế kỷ XIX.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này