Daily Archives: 12.09.2014

Cấp cứu dạ dày ruột số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH (ACUTE PANCREATITIS) C. Clay Cothren, M.D Assistant Professor, Department of Surgery University of Colorado Health Sciences Center Jon M. Burch, M.D Professor, Department of Surgery University of Colorado Health Sciences Center 1/ NHỮNG NGUYÊN NHÂN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận