Daily Archives: 30.09.2014

Paris: Quartier La Défense – Đại Linh

La Défense, trải dài trên 750 hectare và không ngừng tăng trưởng, là quartier des affaires lớn nhất châu Âu.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này