Daily Archives: 23.09.2014

Thời sự y học số 352 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ NHÃN KHOA 1/ NHÌN THẤY RÕ : DUYỆT XÉT NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG ĐANG ĐƯỢC TIẾN HÀNH VÀ SẮP ĐẾN TRONG NHÃN KHOA. Implants multifocaux, laser femtoseconde, những tế bào gốc (cellules souhes)…Những tiến bộ y khoa và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận