Daily Archives: 16.09.2014

Paris: Montparnasse – Đại Linh

Montparnasse đã là cái nôi của cái sẽ trở thành Trường phái Paris trong những năm 1920.Modigliani, Utrillo, Max Jacob, Apollinaire, Paul Fort đã định cư ở đây ngay năm 1900.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này