Daily Archives: 28.09.2014

Cấp cứu tim mạch số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TM MẤT BÙ CẤP TÍNH (ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE) G. Michael Felker, MD Director of Heart Failure Research Duke University Medical Center Durham, North Carolina 1/ SUY TIM MẮT BÙ CẤP TÍNH LÀ GÌ ? PHẢI CHĂNG ĐÓ CHỈ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận