Daily Archives: 22.09.2014

Paris: Halles & Forum des Halles, Bourse du Commerce, Eglise St. Eustache – Đại Linh

HALLES & FORUM DES HALLES Bằng một sự biểu hiện đầy màu sắt, Emile Zola đặt tên cho khu phố sống động và nhộn nhịp nhất của thành phố là “cái bụng của Paris ” (ventre du Paris).

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này