Daily Archives: 29.10.2018

Cấp cứu ngộ độc số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ANTICHOLINERGIC SYNDROME Victor S. Roth, MD Adjunct Clinical Assistant Professor University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Thuật ngữ anticholinergic hơi làm lạc đường, vì những thuốc này thường chỉ tác động lên các thụ thể muscarinic chứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này