Daily Archives: 10.10.2018

Cấp cứu hô hấp số 61 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 72 tuổi đến khoa cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này