Daily Archives: 08.10.2018

Cấp cứu hô hấp số 60 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN BỘC PHÁT CỦA BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (EXACERBATION DE BPCO) Pr V. D’ORIO Service des Urgences CHU de Sart Tilman Université de Liège Mất bù cấp tính của một suy hô hấp mãn tính là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận