Daily Archives: 25.10.2018

Cấp cứu ngộ độc số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Jean-Louis Vincent Chef du service des soins intensifs Hôpital Erasme Université libre de Bruxelles Amphetamines được chứa trong các thuốc làm ăn mất ngon (anorexigènes) (thường dưới dạng dược chế, kết hợp với những trích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận