Daily Archives: 09.10.2018

Thời sự y học số 483 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHỮNG NHIỄM TRÙNG RĂNG-MIỆNG : ƯU TIÊN CHO SỰ PHÒNG NGỪA. Sâu răng và bệnh cận răng (maladie parodontale) có thể được phòng ngừa bằng những biện pháp đơn giản.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này