Daily Archives: 17.10.2018

Cấp cứu hô hấp số 64 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST 3 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Tiếp theo số trước : Cấp cứu hô hấp số 42, 43 Một người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận