Daily Archives: 26.10.2018

Cấp cứu ngộ độc số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ANTICHOLINERGIC SYNDROME Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 47 tuổi được mang đến phòng cấp cứu bởi EMS sau khi được tìm thấy đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này