Daily Archives: 18.10.2018

Cấp cứu hô hấp số 65 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST 4 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 82 tuổi trở nên bị khó thở cấp tính trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận