Daily Archives: 24.10.2018

Cấp cứu ngộ độc số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Jonathan Shenk, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center/ Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan – Lịch sử dài lạm dụng amphetamine có từ đầu thế kỷ 20 – Phí tổn sản xuất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận