Daily Archives: 28.10.2018

Cấp cứu hô hấp số 67 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust London, UK TEST 5 HISTORY Một phụ nữ 38 tuổi đến khoa cấp cứu với đau ngực và khó thở. Đau được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này